[Hóa] [Bài 2]Phản ứng hóa học - Xem giúp

R

reunils

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1. dãy nào sau đây có tính oxi hóa:
B. FeCl3, O2, H2SO4
C. O2, NH3, Cl2
Đáp án trong đề là C.
Nhưng mình băn khoăn ở chỗ này.
FeCl3 cũng có trính oxi hóa (theo thầy Sơn)
O2 là một chất oxh mạnh (chắc ai cũng biết rồi)
H2SO4 . Là một axit có tính oxh mạnh. Hơn nữa S (+6) có thể nhân e trở về mức thấp hơn.
Như vậy thì theo mình thì Câu B đúng. :|
Còn Câu C. có NH3 N(-3) là mức oxh thấp nhất của N => N phải là chất khử chứ @-).
Câu 2. Dãy nào sau đây có tính khử.
A. Mg, Na, NH3
C. Mg, CO2, Cl2
Theo em thì câu A cũng đúng @-)
Câu 7: 4Zn + 5H2SO4 --> 4ZnSO4 + X + 4H2O . Xđ X
C. H2S
D. SO3
Theo em thì câu C đúng, còn D sai, vì trong pt tren Oxi 2 bên đã được cân bằng
Câu 8: Cho Pt 8Al + 30HNO3 --> 8Al(NO3)3 + 3X + 9H2O
A. N2O
B. NH4NO3
Theo em thì câu B đúng, câu A sai. @-)
Câu 9: K2Cr2O7 + 14HCl(đ) --> 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O
Tổng các hệ số
A. 25
B. 29
Pt trên em đã cân bằng nhưng tổng là 29 chứ không phải là 25
Và một số câu khác:
Câu 10: D chứ không phải B
Câu 24: B chứ không phải A.
Câu 25: A chứ không phải C. (Vì C là hệ số của H2O)
Câu 26: D chứ không phải B.
Câu 30: C chứ không phải A.
 
H

hocmai.hoahoc

Cám ơn em!
Vể đáp án của Bài 2. Phản ứng hóa học, có một số câu đáp án chưa chính xác, chúng tôi đã đính chính lại. Các em download lại đáp án mới nhé!
 
Top Bottom