[Hóa] Amin, Đồng phân

N

nhomkit2

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lấy 15,660 gam amin bậc I, đơn chức, mạch hở X trộn với 168 lít không khí (đktc). Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn X, hỗn hợp sau phản ứng được đưa về 0oC, 1 atm để ngưng tụ hết hơi nước thì có thể tích là 156,912 lít. Số công thức cấu tạo của X là
A. 7 B. 5 C. 8 D. 6:(
mọi người giúp đỡ
 
Y

yct_

trả lời cho nhomkit2

$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\BàiGiải\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\$
Ta có (168 lít không khí (đktc)) => trong không khí có 20%$O_2$, 80%$N_2$
vậy:
V $O_2$ = 33.6 => n$O_2$= 1.5
V $N_2$ kk = 134.4 => n$N_2$=6
Theo đề bài ta có ( hỗn hợp sau phản ứng được đưa về 0oC, 1 atm để ngưng tụ hết hơi nước thì có thể tích là 156,912 lít) =>V sau pứ = PV/RT=7.005
*Cách 1: giả sử amin,no,đơn,hở:
vậy
$C_nH_{2n+1}NH2$ + (6n+3)/4$O_2$ = n$CO_2$ + (2n+3)/2$H_2O$ + 1/2$N_2$
15.66/(14n+17)-----3.915(6n+3)/(14n+17)
nN2 = 7.83/(14n + 17)
số mol $CO_2$+số mol $O_2$dư+số mol$N_2$sinh ra +số mol $N_2$ ban đâu=7,005
có 7.005 = 6 + 1.5 - 3.915(6n+3)/(14n+17) + 15.66n/(14n+17) + 7.83/(14n + 17)
=> n=5 => C5H11NH2
*Cách 2:amin,đơn,hở
vậy
$C_nH_{2n+3-2a}N$ + (3n+1,5-a)/2$O_2$ = n$CO_2$ + (n+1,5-a)$H_2O$ + 1/2$N_2$
đặt:$C_nH_{2n+3-2a}N$ xmol
=>x=15,66/(14n+17-2a)
CO2: nx mol
H2O: (n+1,5-a)x mol
O2 : x(3n+1,5-a)/2
có :số mol $CO_2$+số mol $O_2$dư+số mol$N_2$sinh ra +số mol $N_2$ ban đâu=7,005
có:nx+6+1.5-x(3n+1,5-a)/2+0.5x=7.005
với x=15,66/(14n+17-2a)
===>>5n=-38a+25
với a=0 vậy n=5(nhận)
với a=1 vậy n=-2.6(loại)
với a=2 vậy n=-10.2(loại)
=>n=5 => C5H11NH2
C-C-C-C-CNH2
C-C-C-C(NH2)-C
C-C-C(NH2)-C-C
C-C(C)-C-C-NH2
C-C(C)-C(NH2)-C
C-C(NH2,C)-C-C
NH2-C-C(C)-C-C
C-C(C,C)-C-NH2
Đáp Án:C
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom