[Hóa Amin,Amino axit] Hỏi Thầy Vũ Khắc Ngọc

Y

yct_

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

@};-trong bài giản thầy có dạy rằng: khử hợp chất nitro--->amin. ví dụ [tex]C_6H_5NO_2[/tex] +[tex]H^{+}[/tex] --> [tex]C_6H_5NH_2[/tex] . vậy đối với Amin dãy béo có như thế không thầy ví dụ [tex]C_3H_7NO_2[/tex] + [tex]H^{+}[/tex] --> [tex]C_3H_7NH_2[/tex] . nếu amin dãy béo có thể vậy từ công thức $\\\\\\\\[tex]C_3H_7NO_2[/tex]\\\\\\\\\$
có bao nhiêu đồng phân thỏa mãn điều kiện có thể tạo ra đc amin?@};-
 
Top Bottom