hóa 9

luctuthien@hocmai.com

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng chín 2017
202
148
84
20
Hà Tĩnh

lovekris.exo_178@yahoo.com

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng chín 2017
322
294
66
21
Vĩnh Phúc
Hòa tan hoàn toàn 17,2g hỗn hợp kim loại kiềm A và oxit của nó (A2O) vào nước được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 22,4g hiđroxit (AOH) khan. Xác định tên kim loại và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.


2A + 2H2O --------> 2AOH + H2
x mol...........................x mol
A2O + H2O ----------> 2AOH
y mol...........................2y mol
Hệ pt: Ax+2Ay+16y=17,2 (1)
..........Ax+17x+2Ay+34y =22,4 (2)
=> 17x+18y=5,2 => 0<x<5,2/17 (3) và y=(5,2-17x)/18
thế y vào (2) => x= (5,2a-113,2)(8A+136) (4)
thế (4) vào (3) => 21,8<A<56,2
Nếu A=23(Na) => x=0,02 và y=0,27
Nếu A=39(K) => x=0,2 và y=0,1
Bạn tự tính tiếp nhé
 

luctuthien@hocmai.com

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng chín 2017
202
148
84
20
Hà Tĩnh
mk xem đáp án họ giải mà mk không hiểu:
lúc đầu họ cũng giải như bạn , nhưng đến phần x= 10,4A - 226,4/16A + 272
Vậy họ lấy đâu ra vậy bn
 

Tuân pica

Học sinh
Thành viên
31 Tháng tám 2017
31
5
31
21
Hưng Yên
thầy mình giảng là đặt 1 trường hợp là chỉ có kiềm của nó tác dụng với nước, tính khối lượng mol của M
trường hợp 2 là chỉ có oxit phản ứng, tính khối lượng mol của M
M sẽ nằm trong khoảng giữa của 2 giá trị M đã tính ở trên, nếu thấy được thì bạn trả lời nha mình gửi bài giải chi tiết cho
 
Top Bottom