Hóa hóa 9

Trúc Ly sarah

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
949
380
139
19
Quảng Nam
THCS Nguyễn Văn Trỗi

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,739
584
Nghệ An
.
Cho 19,6 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với 100 gam dung dịch HCl sinh ra 4,48 lít khí (đktc). Tính khối lượng muối có trong hỗn hợp ban đầu.
phương trình hóa học:
NaHCO3+ HCl-------------> NaCl+ H2O+ CO2
a______________________________a
Na2CO3+ 2HCl-----------> 2NaCl+ H2O+ CO2
b_______________________________b
goị a,b lần lượt là nNa2CO3 và NaHCO3 có trong hỗn hợp
mhh Na2CO3, NaHCO3=19,6g
=> 106a+84b =19,6g (*)
nCO2=a+b=4,48/22,4 =0,2 mol
=> a+b =0,2(**)
từ(*),(**) => a=
b=
số lẻ quá bạn ak.
 

Trúc Ly sarah

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
949
380
139
19
Quảng Nam
THCS Nguyễn Văn Trỗi
phương trình hóa học:
NaHCO3+ HCl-------------> NaCl+ H2O+ CO2
a______________________________a
Na2CO3+ 2HCl-----------> 2NaCl+ H2O+ CO2
b_______________________________b
goị a,b lần lượt là nNa2CO3 và NaHCO3 có trong hỗn hợp
mhh Na2CO3, NaHCO3=19,6g
=> 106a+84b =19,6g (*)
nCO2=a+b=4,48/22,4 =0,2 mol
=> a+b =0,2(**)
từ(*),(**) => a=
b=
số lẻ quá bạn ak.
Bn cho mk hỏi đề cho 100 gam dd HCl để làm gì vậy
 
Top Bottom