Hóa Hóa 9

Junly Hoàng EXO-L

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng bảy 2017
305
178
94
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh

Hạt Đậu nhỏ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
959
1,849
214
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh
ta có
n M2CO3 : a
n MHCO3 : b

=> (2M + 60) a + (M + 61) b = 26,6
=> (2a+ b) M + 60a + 61b =26,6
=> 60 a + 61 b = 26,6 - 0,3 M (1)

M2CO3 + 2HCl => 2MCL + H2O + CO2
a--------------2a
MHCO3 + HCL => MCl + H2O + CO2
b------------------b

nHCL = 0,4

2HCl dư + Ca(OH)2 => CaCl2 + 2 H2O
0,1-------------0,05

n Ca(OH)2 = 0,05

=> 2a + b = 0,4 - 0,1 = 0,3 (2)

=> 2 pt mà 3 ẩn, thì mình chỉ còn cách này vậy

kim loại kiềm là KL hóa trị 1 thì chỉ có Na và K thoai

bạn thế Na vào pt (1) => giải hệ => số mol âm => loại
thế K vào ta có dc
{ a=0,055
{b=0,19

=> m K2CO3 = 7,59 (g)
m KHCO3 = 26,6 -75,9 = 19,01 (g)
-----------------
Nguồn: Yahoo
 

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
19
Nghệ An
ta có
n M2CO3 : a
n MHCO3 : b
=> (2M + 60) a + (M + 61) b = 26,6
=> (2a+ b) M + 60a + 61b =26,6
=> 60 a + 61 b = 26,6 - 0,3 M (1)
M2CO3 + 2HCl => 2MCL + H2O + CO2
a--------------2a
MHCO3 + HCL => MCl + H2O + CO2
b------------------b
nHCL = 0,4
2HCl dư + Ca(OH)2 => CaCl2 + 2 H2O
0,1-------------0,05
n Ca(OH)2 = 0,05

=> 2a + b = 0,4 - 0,1 = 0,3 (2)

=> 2 pt mà 3 ẩn, thì mình chỉ còn cách này vậy

kim loại kiềm là KL hóa trị 1 thì chỉ có Na và K thoai

bạn thế Na vào pt (1) => giải hệ => số mol âm => loại
thế K vào ta có dc
{ a=0,055
{b=0,19

=> m K2CO3 = 7,59 (g)
m KHCO3 = 26,6 -75,9 = 19,01 (g)
Nguồn Yahoo
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ
Top Bottom