Hóa Hóa 9

maloimi456

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng mười 2014
1,635
231
201
21
$\color{Blue}{\bigstar{\fbox{EARTH}\bigstar}}$
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1: Cho m gam bột kim loại R hóa trị ko đổi và 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được m+27,2 gam hỗn hợp chất rắn A. Cho A tác dụng với HCl có khí thoát ra. Tìm R.

2: Cho biết nồng độ của dung dịch KAl(SO4)2 ở [tex]20^oC[/tex] là 5,66%. Đem nung nóng để bay hơi 200 gam nước, phần dung dịch còn lại làm lạnh tới [tex]20^oC[/tex] . Hỏi có bao nhiêu gam tinh thể phèn KAl(SO4)2.12H2O kết tinh
 
Top Bottom