[hóa 9] xem giúp mình bt tìm ct này với

I

i_am_hcl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đề bài :
"Có 2 chất A: [TEX]CnH2n+1COOH[/TEX] và B: [TEX]CmH2m+1OH[/TEX]
trộn A vào B theo tỉ lệ mol 1:1 đc hh Y. Đem đốt cháy hoàn toàn hh Y thấy V khí CO2 sinh ra gấp 4 lần V CO2 thu đc khi cho hh Y vừa trộn td vs NaHCO3 dư.
tìm ct A,B biết V đo ở cùng đk to và p"
Mình giải bài này như sau:
[TEX]CnH2n+1COOH[/TEX]+[TEX]CmH2m+1COOH[/TEX] ->
...............a...................................
[TEX]CnH2n+1COOCmH2m+1[/TEX] + H2O
..............a
[TEX]CnH2n+1COOCmH2m+1[/TEX] + (3n+3m+1) O2 -> (n+m+1)CO2 +(n+m+1)H2O
...............a..............................................................................(n+m+1)a
[TEX]CnH2n+1COOCmH2m+1[/TEX] + NaHCO3 -> [TEX]CnH2n+1COONa[/TEX] +
.............a........................................
[TEX]CmH2m+1OH[/TEX] + CO2
........................................a
Có (n+m+1)a = 4a \Rightarrown+m+1 =4 \Rightarrow n+m=3
TH1: vs n = 1 \Rightarrow m= 2 \Rightarrow A:CH3COOH , B:C2H5OH
TH2: vs n= 2 \Rightarrow m=1 \Rightarrow A : C2H5COOH ;B:CH3OH
Cả 2 TH đều cho A,B thỏa ct nhưng cô giáo mình bảo có 1 kq là CH3COOH vs C2H5OH thui:confused: vs lại lúc thử lại thì mình lại thấy nCO2 lúc đốt gấp 5 lần nCO2 lúc cho td vs NaHCO3 cơ.Mọi nguời xem giúp sai ở đâu vs
 
C

crazymoon

Hiz sao bạn có thể nhầm lẫn tai hại đc như thế +.+ este làm sao t/d đc với NaHCO3 @@ cái này là p/ứ este hóa k đạt hiệu suất 100% nên còn dư axit t/d với NaHCO3 bạn nhé!

Cố lên.Chúc bạn thành công!
 
C

crazymoon

Ơ mà bạn nè hình như cái đề bài có gì đó k ổn T.T Bạn thử xem lại đi
 
R

rose27121997

*Cho tớ nói nha bạn làm hình như sai rồi tuy kết quả trùng hớp với tớ nhưng cách làm thì hoàn toàn sai bởi vì khi trộn A_B mà ko có axit đặc H2SO4 làm xt thì ko có pứ đó chỉ là trộn theo tỉ lệ thôi kaka
*Theo tớ ta làm như sao:
CnH2n+1COOH + (3n+1)/2 O2 ~~> (n+1)CO2 + (n+1) H2O
.......a(mol)____________________a(n+1) (mol)..............
CmH2m+1COOH + (3m/2) O2 ~~> m CO2 + (m+1) H2O
........a(mol)___________________am(mol)................
CnH2n+1COOH + NaHCO3 ~~> CnH2n+1COONa + CO2 + H2O
.........a(mol)______________________________a(mol)..
***a(n+1)+am=4a
<=>n+m=3
+TH1: vs n = 1 m= 2 A:CH3COOH , B:C2H5OH
+TH2: vs n= 2 m=1 A : C2H5COOH ;B:CH3OH
CHÚ Y!: bạn phải có bước thử lại nếu mà hợp lí thì nhận 2TH nếu mà ko hợp lí thì loại một TH
CHÚC BẠN MÂYMN811 VÀ THÀNH CÔNG ^^!
 
I

i_am_hcl

*Cho tớ nói nha bạn làm hình như sai rồi tuy kết quả trùng hớp với tớ nhưng cách làm thì hoàn toàn sai bởi vì khi trộn A_B mà ko có axit đặc H2SO4 làm xt thì ko có pứ đó chỉ là trộn theo tỉ lệ thôi kaka
*Theo tớ ta làm như sao:
CnH2n+1COOH + (3n+1)/2 O2 ~~> (n+1)CO2 + (n+1) H2O
.......a(mol)____________________a(n+1) (mol)..............
CmH2m+1OH + (3m/2) O2 ~~> m CO2 + (m+1) H2O
........a(mol)___________________am(mol)................
CnH2n+1COOH + NaHCO3 ~~> CnH2n+1COONa + CO2 + H2O
.........a(mol)______________________________a(mol)..
***a(n+1)+am=4a
<=>n+m=3
+TH1: vs n = 1 m= 2 A:CH3COOH , B:C2H5OH
+TH2: vs n= 2 m=1 A : C2H5COOH ;B:CH3OH
CHÚ Y!: bạn phải có bước thử lại nếu mà hợp lí thì nhận 2TH nếu mà ko hợp lí thì loại một TH
CHÚC BẠN MÂYMN811 VÀ THÀNH CÔNG ^^!
Thanks các bạn nhiều. Mình làm lại thấy còn 1 TH nữa là n = 0 ,m = 3 nữa. khi đó A là HCOOH, B là C3H7OH.:D:D:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom