[Hóa 9] Viết PTPU

H

hermes_legend

1)
[TEX]C + CaO \to CaC_2 +CO[/TEX](!)
[TEX]CaC_2+ 2H_2O \to C_2H_2+Ca(OH)_2[/TEX](2)
[TEX]C_2H_2+H_2 \to C_2H_4[/TEX](3) ĐK phản ứng là niken + nhiệt.

2.
[TEX]C_2H_5OH \to C_2H_4 + H_2O[/TEX](1)
[TEX]C_2H_4+H_2 \to C_2H_6[/TEX](2)
[TEX]C_2H_6 + Cl_2 \to C_2H_5Cl + HCl[/TEX](3)

3.[TEX]3C2H2 \to C6H6 [/TEX](1) @:cái này k chắc ((nhiệt độ 600, xúc tác than hoạt tính)
[TEX]C_6H_6 + Cl_2 \to C_6H_5Cl + HCl[/TEX](2)

Học hơi *** lý thuyết, sai bạn thông cảm nhé.:(

@: chưa cân = phương trình nữa, nhưng chắc k khó.
 
Top Bottom