[Hóa 9] Tìm CTPT

Z

zxcvbnm1234567890

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đốt cháy hoàn toàn 3,24 g hh X gồm 2 chất hữu cơ A và B khác dãy đồng đẳng và cùng loại hợp chất, trong đó A hơn B 1 nguyên tử C, người ta chỉ thu được nước và 10,12 g cacbonic. biết tỉ khối hơi của x đối với hiđỏ là 13,5.tìm CTCT của A và B và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hh x

Chú ý: [Hóa 9] + Tiêu đề.
 
Last edited by a moderator:
C

clover141

nC=0.23. Mx=27
nX=0.12
=> C trung bình=1.9
=> CH4 và C2H6
=> nCH4=0.01
n C2H6=0.11
=> % CH4 =4.94
=>% C2H6=95.06
________-
hem hỉu sao cái phần trăm chênh lệch wa, nhưng chắc là đúng ^^
 
Top Bottom