[Hoá 9] Tìm CTHH

Q

qa_dn97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng A cần 6.72 lít khí Ò đktc thu đc hh CO2 và H2O đi qua bình đựng dd Ca(OH)2 xuất hiện 10g kết tủa và trong bình có 200 ml muối nồng độ 0.5M. Khối lượng bình nước vôi tăng 16.8g. Tìm CTHH

Chú ý Tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
H

hiepkhach_giangho

1. Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng A cần 6.72 lít khí Ò đktc thu đc hh CO2 và H2O đi qua bình đựng dd Ca(OH)2 xuất hiện 10g kết tủa và trong bình có 200 ml muối nồng độ 0.5M. Khối lượng bình nước vôi tăng 16.8g. Tìm CTHH
n O2=0,3 mol-->m O2=9,6 gam
n CO2= a mol và n H2O= b mol
-->44a+18b=16,8
n CaCO3=0,1 mol vad n Ca(HCO3)2=0,1 mol
[TEX]CO_2+Ca(OH)_2--->CaCo_3+H_2O[/TEX]
0,1------------------------0,1
[TEX]2CO_2+Ca(OH)_2---->Ca(HCO_3)_2[/TEX]
0,2------------------------0,1
a=0,1+0,2=0,3
-->b=0,2
m O trong CO2+H2O=12,8
-->trong A có O
m C=3,6
m H=0,4
m O=3,2
gọi [TEX]C_xH_y_Oz[/TEX] là CTPt của A
có x : y : Z = (3,6/12) : (0,4/1) ; (3,2/16) =0,3 : 0,4 : 0,2 =3 : 4 :2
CtPt [TEX]C_3H_4O_2[/TEX]
 
Top Bottom