[hóa 9] thử sức vs một bài hidrocacbon nhe

P

ptmp2712

N

nguyenminhduc2525

Khối lượng riêng của hh X gồm các khí H2,C2H4,C3H6 ở đkc là D(g/l). Cho X qua Ni nung nóng thu hh Y
a)Tìm khoản Xđ của D để Y ko pứ công với brom biết các pứ xảy ra hoàn toàn
b)Cho D=0.741g/l. Tính % theo V trong X
để hok phản ứng + với brom nữa thì sau khi nung nó phải phản ứng hết với H2 tạo ra 2ankan và có thể H2 dư , cứ xét 2 cái cho chắc
còn lại đặt ẩn mà gọi tương tự bài hidro cacbon hôm bữa ^^ !!
 
P

ptmp2712

Gọi x,y,z lần lượt là số mol của H2,C2H4,C3H6
Ta có: 2x + 28y + 42z= 22,4D
..................x+y+z............................
Để Y ko pứ công với brom thì x ≥ y+z
Nếu x=y+z thì 2(y+z)+28y+42z=22,4D
............................ (y+z)+y+z............................
=>30y+44z= 44,8D
.........y+z........
Nên: 30(y+z)< 44,8D<44(y+z)
..............y+z......................y+z....................
Vậy 0,6966<D<0.9821

Nếu x>y+z thì 2(y+z)+28y+42z >22,4D
.............................(y+z)+y+z............................
=>D<0.6966
Còn bạn tớ thì nói chỉ cần D<0.9821 là được rồi
Nhưng theo bài thì ko có TH D=0.6966 làm sao cho TH vây được
 
Top Bottom