[hóa 9] tăng giảm khối lượng dd

P

ptmp2712

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đốt cháy hchc A dẫn toàn bộ sp vào 11l dd Ca(OH)2 lạnh 0,01 M thu một kết tủa và 1dd, dd này có mlớn hơn ban đầu 12,2g. Lọc kết tủa, cho Ba(OH)2 dư lại thêm một kết tủa. Tổng khối lương kết tủa là 28,73g. Tìm CTPT của A biết Ma=46
 
N

nguyenminhduc2525

__________________________________________Sửa lỗi _________________________________________
CO2 + Ca(OH)2 >>>CaCO3 + H20
0.11___0.11________0.11
nCa(OH)2 =nCaCO3 hay n kết tủa lần đầu , CO2 dư tiếp tục phản ứng
CO2 + H20 + CaCo3 >>>>>> Ca(HCO3)2 (2)
mCaCO3 lần đầu = 0.11 X 100= 11(g)
>>m lần sau =28.73-11=17.73(g)
>>>nBaCO3=17.73/(137+60)=0.09(mol)
Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 >>>BaCO3 + Ca(OH)2 + CO2 + H20
0.09____________________0.09 (mol)
thế vào phản ứng 2 :
CO2 + H20 + CaCo3 >>>>>> Ca(HCO3)2
0.09_________0.09__________0.09 (mol)
>>>m kết tủa = (0.11-0.09)X100=2(g)
tổng n CO2=0.11 + 0.09 = 0.2(mol)
ta có biểu thức : mtang = m(hấp thụ ) - m kết tủa
>>>12.2+2=mCO2 + mH20
>>>mH20=14.2-44X0.2=5.4(g)
>>>nH20=5.4/18=0.3(mol)
gọi CTHH của A là CxHyOz
CxHyOz + ( x+ y/4 -z/2) O2 >>>xCO2 + y/2 H20
a___________________________ax_____0.5ay
ta có ax =0.2 , 0.5ay=0.3
>>>3x=y thế vào ta có :
ax=0.2 , 1.5ax=0.3
>>a=0.1
vậy x=2 , y=6 , the vào (x+ y/4 -z/2) ta được z=1
vậy CTPt của A là C2H6O , C2H5OH
^^
 
Last edited by a moderator:
P

ptmp2712

:khi (131)::khi (131)::khi (131)::khi (131)::khi (2)::khi (34)::khi (23):để chiều nay tui đăng kq cho
 
P

ptmp2712

cách của bạn đúng nhưng bạn có thể cho các trường hợp rồi thế vào như TH z=0/1/2 TH nào đúng thì nhận hoặc là biện luân cũng được
 
N

nguyenminhduc2525

cách của bạn đúng nhưng bạn có thể cho các trường hợp rồi thế vào như TH z=0/1/2 TH nào đúng thì nhận hoặc là biện luân cũng được
Bài này hok cần biện luận đâu , ta cứ cho là Oz nếu Z=0 thì hok có ) , tính theo phuong trinh phản ứng là được rồi !!
 
Top Bottom