[Hóa 9] hóa hũu cơ

H

hocmai.toanhoc

Chào em!
Thông thường một số phản ứng theo qui luật, nhưng đôi khi nó là tính chất riêng chỉ có chất đó mới phản ứng. Nên các phản ưng hóa học em chỉ học thuộc rồi nhớ thôi.
 
Top Bottom