[Hóa 9] hóa học hữu cơ phần hidrocacbon

H

helpme_97

M

mina_bear

1 Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocácbon A thu được khí cácbonic và nước có tỉ lệ khối lượng tương ứng 4,9:1.Tìm công thức phân tử của chất A biết tỉ khối hơi của A đối với không khí bằng 2,69:-S

mjh gjaj thử 0 bjt đúng 0 cóa j tjnh sao nha:
Goj CTC là CXHY : M CXHY = 2.69 X 29 = 78
do
mCO2 / mH2O = 4.9/1
\Rightarrow
mC = 4.9/44 x 12 = 1.33 g
\Rightarrow mH = 1/18 x 2 = 0.11 g
* Lập tỷ lệ :
x : y = 1.33/12 : 0.11/1 = 0.11 : 0.11 = 1 :1
\Rightarrow
CTN (CH)n
( 12 + 1)
n = 78 \Rightarrow n = 6
\Rightarrow
CTPT là C6H6

;));));));));))

 
H

helpme_97

bạn ơi giải thích cho mình ví sao từ mCO2 / mH2O = 4.9/1
suy ra mC = 4.9/44 x 12 = 1.33 g
mH = 1/18 x 2 = 0.11 g
mình nghĩ đây đâu phải là khối lượng của nó chỉ là sự tỉ lệ thui chứ nhưng kết quả ra thì cũng không tồi đẹp ra phết hic >< bạn nào giúp tiếp với
 
N

ngocthao1995

1 Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocácbon A thu được khí cácbonic và nước có tỉ lệ khối lượng tương ứng 4,9:1.Tìm công thức phân tử của chất A biết tỉ khối hơi của A đối với không khí bằng 2,69:-S

CxHy+x+y/4O2 --> xCO2+0,5yH2O

Giả sử nCxHy=1 mol

--> nCO2=x và nH2O=0,5y mol

Mà [TEX]\frac{44x}{18.0,5y}=4,9[/TEX]

--> [TEX]\frac{x}{y}=1[/TEX]

(CH)n=2,69.29=78,01

--> 12n+n=78,01

--> n=6 --> C6H6
 
D

doraemonkute

tớ có cách khác nè
Mình dựa vào bảo toàn nguyên tố có n_CO2=x;n_H2O=1/2y
\Rightarrow[TEX]\frac{m_CO2}{m_H2O}[/TEX]=[TEX]\frac{44x}{9y}[/TEX]
Từ đó cũng tìm ra x:y=1
:d:D
 
Y

your_ever

bạn ơi giải thích cho mình ví sao từ mCO2 / mH2O = 4.9/1
suy ra mC = 4.9/44 x 12 = 1.33 g
mH = 1/18 x 2 = 0.11 g
mình nghĩ đây đâu phải là khối lượng của nó chỉ là sự tỉ lệ thui chứ nhưng kết quả ra thì cũng không tồi đẹp ra phết hic >< bạn nào giúp tiếp với

Theo mình vì bài chưa cho chính xác số mol nên ta có thể tự chọn lượng chất.

m CO2 : m H2O = 4,9 : 1 nên ta lấy mCO2= 4,9 g và mH2O= 1g.
 
Top Bottom