[hóa 9] hidrocacbon

K

khanhhoa_301

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.hỗn hợp khí A gồm anken và H2,tỉ khối đối với không khí là 0.689.Cho qua Ni nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn,sau phản ứng thu dc hỗn hợp B, tỉ khối đối với không khí là 1.034.
a.Xác định CTPT của anken
b.Tính % thể tích mỗi khí
2.trong 1 bình kín thể tích 1l có một hỗn hợp đồng thể tích gồm hydrocacbon A và Õi ở 133.5*C,1atm. Sau khi bật tia lửa điện và đưa về nhiệt độ ban đầu (133.5*C) thì áp suất trong bình tăng lên 10% so với ban đầu và khối lượng nước tạo thành 0.216g.Tìm CTPt của A
3. Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 hydrocacbon A,B(M hơn kem' nhau 28g) thì thu dc 0.3mol CO2 và 0.5 mol H2O.Tìm A,B
4.Trộn 12cm2 1 hydrocacbon A ở thể tích 60cm3 oxi(lấy dư) rồi đốt cháy .Sau khi làm lạnh để nước ngưng tụ rồi đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích khí còn lại là 48cm3,trong đó có 24cm3 bị hấp thụ bởi KOH, phần còn lại bị hấp thụ bởi P. Tìm A(các thể tích đo ở cùng dk)
~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>~:>
>>>>>>>.chú ý: tiêu đè bài viết phải có [hóa 9].......
thảo đã nhắc bạn vài lần rồi
 
Last edited by a moderator:
L

le_phuc_an

Có hỗn hợp khí A gồm metan etylen và axetylen
Nếu cho 5,6lít A lội qua dung dịch brom dư thì có 52 gam brom phản ứng
Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,6gam A thì tốn 30,24 lit không khí
Xác định phần trăm thể tích các khí trong A
Biết các thể tích khí đều đo ở đktc?
 
N

nguyenthuhuong0808

Có hỗn hợp khí A gồm metan etylen và axetylen
Nếu cho 5,6lít A lội qua dung dịch brom dư thì có 52 gam brom phản ứng
Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,6gam A thì tốn 30,24 lit không khí
Xác định phần trăm thể tích các khí trong A
Biết các thể tích khí đều đo ở đktc?
C2H4 + Br2 -> C2H4Br2
b............b
C2H2 + 2 Br2 -> C2H2Br4
c..............2c
n A = 0,25 mol
a + b + c = 0,25
b + 2c = 52 / 160 = 0,325

CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O
an........2an
C2H4 + 3 O2 -> 2 CO2 + 2 H2O
bn........3bn
C2H2 + 5/2 O2 -> 2 CO2 + H2O
cn.......2,5cn
16an+28bn+26cn = 2,6
2an + 3bn + 2,5cn = 1,35
hệ 4 ẩn 4 pt, ai giải đi, tôi rốt toán lắm
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom