[hoá 9]giúp với

T

tieuquanchua

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy hoàn toàn 0,42g chất X chỉ thu đc CO2 và H2O.
Khi dẫn toàn bộ sản phẩm vào bình chứa nước vôi trong dư thì khối lượng bình tưng thêm 1,86g và có 3g kết tủa.Khi hoá hơi m(g) X thì VX=40%của m(g) N2(cùng điều kiện).
Tìm X?
 
I

imma.snowgirl

nCaCO3 = 3/100 = 0,03 (mol)
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O (1)
0,03………………….........0,03............(mol)
Từ (1):
………......1,86 – 0,03 . 44
nH2O = --------------------- = 0,03 (mol)
……………….......18
Ta có:
mC (X) = mC (CO2) = 0,03 .12 = 0,36 (g)
mH (X) = mH (H2O) = 0,03 . 2 = 0,06 (g)
=> mC + mH = 0,36 + 0,06 = 0,42 (g) = 0,42 (g) X ban đầu
=> Thành phần của X chỉ gồm: C và H
Mà nCO2 = nH2O = 0,03 (mol)
=> X là Anken
Gọi CTPT của X là: CnH2n ( x, y € N* )
nN2 = m/28 (mol)
Vì các khí đo cùng điều kiện nên tỉ lệ số mol = tỉ lệ thể tích
=> nX = m/28 . 40% = m/70 (mol)
=> Phân tử khối của X = m : m/70 = 70 (g)
=> 12n + 2n = 70
=> n = 5
=> CTPT của X là: C5H10
 
T

tieuquanchua

cảm ơn nhiều
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:khi (24):
:khi (14):
 
Top Bottom