[Hóa 9] giúp mình bài này với

T

thanh27sh1997

Last edited by a moderator:
S

saleman

Mình xin giúp bạn câu này

muối hidro cacbonat có tác dụng với kim loại, nhưng không tác dụng trực tiếp được mà phải tác dụng với dd barơ hoặc dd muối
 
Y

yumi_26

Muối hidrocacbonat ko t/dụng đc với KL vì nó không thỏa mãn điều kiện của PƯ.
Điều kiện: KL phản ứng phải từ Mg trở đi và hoạt động hóa học mạnh hơn KL trong muối
Mà kim loại của muối hidrocacbonat chỉ là những kim loại đứng trước Mg nên ko thể đẩy các KL đó ra khỏi dung dịch muối.
\Rightarrow muối HC ko t/dụng đc với KL :)
 
Top Bottom