[Hoá 9] giải giúp tui câu này vơí

T

thuylinh9.3

Last edited by a moderator:
B

buimaihuong

.de dot chay 4,48 lit khi etilen can phai dung: a)bao nhieu lit oxi? b)bao nhieu lit khong khi chua 20% the tich khi oxi? biet cac the tich o dieu kien chuan.

bài giải như sau:

Công thức của etilen là: [TEX]C_{2}H_{4}[/TEX]

[TEX]n_{C_{2}H_{4}} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2 mol[/TEX]

pthh: [TEX]C_{2}H_{4} + 3O_{2} -----------> 2CO_{2} + 2H_{2}O[/TEX]
0,2 mol ---------> 0,6 mol

vậy [TEX]V_{O_{2}} = 0,6. 22,4 = ... (l)[/TEX]


 
G

genius_hocmai

bài giải như sau:

Công thức của etilen là: [TEX]C_{2}H_{4}[/TEX]

[TEX]n_{C_{2}H_{4}} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2 mol[/TEX]

pthh: [TEX]C_{2}H_{4} + 3O_{2} -----------> 2CO_{2} + 2H_{2}O[/TEX]
0,2 mol ---------> 0,6 mol

vậy [TEX]V_{O_{2}} = 0,6. 22,4 = 13,44 (l)[/TEX]
mình làm nốt câu b,
[TEX]V_{k^2}=\frac{13,44.100}{20}[/TEX]=67,2(l)
 
M

mina_bearbài giải như sau:

Công thức của etilen là: [TEX]C_{2}H_{4}[/TEX]

[TEX]n_{C_{2}H_{4}} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2 mol[/TEX]

pthh: [TEX]C_{2}H_{4} + 3O_{2} -----------> 2CO_{2} + 2H_{2}O[/TEX]
0,2 mol ---------> 0,6 mol

vậy [TEX]V_{O_{2}} = 0,6. 22,4 = ... (l)[/TEX]

umh còn thjeu câu b nên mjh bổ sung nha:
V kk = 13.44 : 20% = 67.2 l
 
Top Bottom