[Hóa 9] giải giùm mình

B

bdga.c0n

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

a mol kim loại M có hóa trị biến đổi tác dụng với dung dịch h2so4 loãng thu đượ a mol khí h2 và dung dịch A. cũng 8,4g kim loại đó tác dụng với h2so4 đặc nóng thu được 5,04 lít khí không màu, mùi hắc (ĐKTC)
a) tìm kim loại đó?
b) lấy dung dịch A ở trên cho tác dụng với dung dịch naoh dư được kết tủa, nung kết tủa trong không khí tới m không đổi được rắn B. B là gì?

Chú ý Tiêu đề.
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.toanhoc

Chào em!
Ta thấy [TEX]M+H_2SO_4-->H_2[/TEX]
mà [TEX]n_M=n_{H_2}\Rightarrow M [/TEX]có hóa trị II.
Theo đề bài cho kim loại M có hóa trị biến đổi nên khi tác dụng với [TEX]H_2SO_4d[/TEX]sẽ có hóa trị III.
Ta có PT: [TEX]2M+6H_2SO_4--> M_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O[/TEX]
[TEX]n_{SO_2}=0,225 mol \Rightarrow n_M=0,15 mol \Rightarrow M_M=8,4/0,15=56 \Rightarrow M: Fe[/TEX]
b) [TEX]FeSO_4+2NaOH--> Fe(OH)_2+Na_2SO_4[/TEX]
[TEX]4Fe(OH)_2+O_2--> 2Fe_2O_3+4H_2O[/TEX]
 
Top Bottom