[Hóa 9]Đề thi tuyển sinh lớp 10

T

thanhlinh_1311

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 220 ml ancol etylic lên men giấm . dung dịch thu được cho trung hòa vừa đủ bằng dung dịch NaOH thu được 208 gam muối khan . tính hiệu suất phản ứng ancol lên men thành giấm , biết khối lượng riêng của ancol là 0,8 g/ml
CÂU2 trộn V1 lít dung dịch HCl 0,6 M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4 M .sau khi phản ứng kết thúc thu được V1,V2 biết 0,6 lít dung dịch A có thể hòa tan hết 1,02 gam Al2O3
 
N

nguyenminhduc2525

cho 220 ml ancol etylic lên men giấm . dung dịch thu được cho trung hòa vừa đủ bằng dung dịch NaOH thu được 208 gam muối khan . tính hiệu suất phản ứng ancol lên men thành giấm , biết khối lượng riêng của ancol là 0,8 g/ml
manclo = 220X0.8=176(g)
nMuoi = 104/41 ( xấu quá chắc là tôi làm sai rồi)
CH3COOH + NaOh >>CH3COONa + h20
104/41____________104/41
C2H5Oh + O2 >>>CH3COOH + h20
104/41___________104/41
>>>H%=104X46/41 X 100% / 176 =66.3%
Câu 2 : tôi sửa đề cho nhé tính tỉ số V1/V2 , dung dịch A là dung dịch hỗn hộp sau khi trộn>> ;))
nAl2O3= 1.02/102=0.01(mol)
giả sử sau khi trộn còn dư HCL
>>nHCL=6nAl2O3=0.06(mol)
HCL + NaOH >>>>>>>>>>/////
0.4V2__0.4V2
0.6V1-0.4V2=0.06(1) hoặc 0.6(V1-1000) -0.4V2=0
dung dịch sau khi trộn có 6 lít trong đó có 1lit HCL >>>sẽ có 5 lít phản ứng
V1-1000 + V2 = 5000 (2)
giải ta được V1=3000ml,V2=3000ml
>>>V1/V2=1
 
Last edited by a moderator:
L

lovechemical

đề hóa lớp 10
cho 220 ml ancol etylic lên men giấm . dung dịch thu được cho trung hòa vừa đủ bằng dung dịch NaOH thu được 208 gam muối khan . tính hiệu suất phản ứng ancol lên men thành giấm , biết khối lượng riêng của ancol là 0,8 g/mlcau 1
C2H5OH + O2 ---men giấm-----> Ch3COOH + H2O
208/82.............................................208/82
CH3COOH + NaOH ----> CH3COONa + H2O
208/82...................................208/82
mtt C2H5OH= 220.0,8= ..... gam
mlt C2H5OH= 208/82 .46 = .....gam
H% = mtt C2H5OH/mlt C2H5OH= .....


CÂU2 trộn V1 lít dung dịch HCl 0,6 M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4 M .sau khi phản ứng kết thúc thu được V1,V2 biết 0,6 lít dung dịch A có thể hòa tan hết 1,02 gam Al2O3

biết 0,6 lít dung dịch A o đâu vậy bạn, vs lại đề này có vấn đề
 
Top Bottom