[ Hóa 9] Đề kiểm tra Hidrocacbon

  • Thread starter bibinamiukey123
  • Ngày gửi
  • Replies 1
  • Views 6,577

B

bibinamiukey123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:D Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết hóa nên nhờ bà con cô bác, anh chị em xa gần giải quyết dùm bài :x

1. Viết PTHH của các phản ứng sau.

a. Metan tác dụng với clo ( theo tỉ lệ mol 1 : 1) khi chiếu ánh sáng.

b. Etilen tác dụng với nước khi có xúc tác axit.

c. Trùng hợp Etilen.

d. Đốt cháy axetilen.

e. Benzen tác dụng với Br2 khan có xúc tác bột Fe.

2. Từ canxi cacbua, hãy viết phương trình hóa học điều chế benzen và PVC.

3. Trình bày phương trình hóa học phân biệt ba bình khí không màu không nhãn sau : mêtn, etylen và axetylen. Viết các phương trình hóa học.

4. Viết công thức cấu tạo của tất cả các chất có công thức phân tử là [TEX]C_5 H_{12}[/TEX]. Viết công thức thu gọn của các chất đó.

5. Khi đốt cháy 2,9 g một hợp chất hữu cơ [TEX]A [/TEX]thu được [TEX]8,8 g C O_2[/TEX] và [TEX]4,5 g H_2 O[/TEX]. Ở điều kiện tiêu chuẩn, [TEX]22,4 l[/TEX] khí[TEX] A[/TEX] có khối lượng là [TEX]5,8 g[/TEX]. Xác định công thức phân tử của [TEX]A[/TEX].

6. Tính khối lượng axetilen thu được khi cho [TEX]128 g Ca C_2[/TEX] tác dụng hết với [TEX]H_2 O[/TEX].

7. Dấn lượng khí axetilen thu được ở câu 6 vào [TEX]dd AgN O_3[/TEX], trong môi trường [TEX]N H_3[/TEX] dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.
 
N

ngocthao1995

a. Metan tác dụng với clo ( theo tỉ lệ mol 1 : 1) khi chiếu ánh sáng.
CH4+Cl2--> CH3Cl+HCl

b. Etilen tác dụng với nước khi có xúc tác axit.
C2H4+H2O---> C2H5OH
d. Đốt cháy axetilen.

e. Benzen tác dụng với Br2 khan có xúc tác bột Fe.
C2H2+5/2O2---> 2CO2+H2O
C6H6+Br2--> C6H5Br+HBr

2. Từ canxi cacbua, hãy viết phương trình hóa học điều chế benzen và PVC.
CaC2+H2O--> Ca(OH)2+C2H2
3C2H2--> C6H6
C2H2+HCl--> CH3Cl+HCl
nCH2=CH-Cl---> -(CH2-CH2-Cl-)n

3. Trình bày phương trình hóa học phân biệt ba bình khí không màu không nhãn sau : mêtn, etylen và axetylen. Viết các phương trình hóa học.
CH4,C2H4,C2H2
- Dẫn hh 3 khí qua bình đựng nc Br dư thì etylen, axetylen làm nhạt màu nc Br.CH4 không hiện tượng gì.
- Dẫn 2 khí còn lại qua dd AgNO3/NH3 C2H2 tạo kt vàng.Còn lại là C2H4

5. Khi đốt cháy 2,9 g một hợp chất hữu cơ [TEX]A [/TEX]thu được [TEX]8,8 g C O_2[/TEX] và [TEX]4,5 g H_2 O[/TEX]. Ở điều kiện tiêu chuẩn, [TEX]22,4 l[/TEX] khí[TEX] A[/TEX] có khối lượng là [TEX]5,8 g[/TEX]. Xác định công thức phân tử của [TEX]A[/TEX].
MA=0,1.5,8=58
nCO2=0,2
nH2O=0,25
Trong A không có Oxi
nC:nH=0,2:0,5=2:5
(C2H5)n=58.--> 12.2n+5n=58 --> n=2--> C4H10

6. Tính khối lượng axetilen thu được khi cho [TEX]128 g Ca C_2[/TEX] tác dụng hết với [TEX]H_2 O[/TEX].
CaC2+2H2O--> Ca(OH)2+C2H2
2.........................................2.........mol
--> mC2H2=52g

7. Dấn lượng khí axetilen thu được ở câu 6 vào [TEX]dd AgN O_3[/TEX], trong môi trường [TEX]N H_3[/TEX] dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.[/B][/SIZE][/COLOR]
nkt=nC2H2=2mol
--> mkt=2.240=480g
 
Top Bottom