[Hóa 9]-đề khỏa sát học sinh giỏi

S

sieusao_baby

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho hỏi 1 câu :
1,Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 cóa cùng số mol.Lấy một lượng hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác Ni nung nóng được hỗn hợp Y gồm: C2H4,C2H6,C2H2 và H2 dư.Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình Brom tăng lên 24,4 gam và thoát ra 11,2 lít hônchowpj khí Z (đktc) không bị hấp thụ.Tỉ khối của hỗn hợp Z so với H2 là 9,4.Tính số mol từng khí trong hỗn hợ X,Y
* Làm giúp mềnh với thứ 4 mynh` thy oy` .HELP ME
 
A

anhtraj_no1

a)
Gọi x là số mol của C2H2 và H2:
nC2H2=nH2=x

_Khi cho đi qua Ni và nung nóng thu được hỗn hợp Y gồm: C2H4,C2H6,C2H2 và H2 dư.
C2H2+H2--->C2H4
a..........a.........a
C2H2+2H2---->C2H6
b..........2b...........b

_Sau pư còn C2H2 và H2 dư=>gọi a,b là số mol của C2H4 và C2H6 tạo thành:
=>n(H2 pư)=a+2b(mol)
=>n(H2 dư)=x-a-2b(mol)
=>n(C2H2 pư)=a+b(mol)
=>n(C2H2 dư)=x-a-b(mol)

_Khi tác dụng với dd Br2 thì C2H4,C2H6 và C2H2 pư:
_Lượng khí Z thoát ra là khí H2 dư và C2H6:

=>nHH = x-a-2b+b = x-a-b = [TEX]\frac{11,2}{22,4}[/TEX] =0.5(m…

_Khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng của C2H4,C2H2 dư phản ứng:

C2H4+Br2------->C2H4Br2
a.........a................a
C2H2+2Br2=>C2H2Br4
x-a-b
=>28a+26(x-a-b)=24,2

=>a=0,4
_Tỉ khối của hỗn hợp Z so với H2 là:


MZ= [TEX]\frac{2(x-a-2b)+30b}{x-a-2b+b}[/TEX] =9.4*2=18.8

<=>2x+26b-0.8=9.4
......x-b=0.5+0.4=0.9
=>x=1,2b = 0,3
Vậy:

_Trong X:nC2H2(đầu)=n(H2 đầu)=1,2 mol
_Trong Y:
+nH2(dư)= 1,2 - 0,4-2*(0,3) = 0,2 mol
+nC2H2 (dư)=1,2 - 0,4 - 0,3 = 0,5 mol
+nC2H4=0,4 mol
+nC2H6=0,3 mol
 
K

kienthuc.

Mình xin giúp bạn ở những câu hỏi này nhé!

Cho hỏi 1 câu :
1,Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 cóa cùng số mol.Lấy một lượng hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác Ni nung nóng được hỗn hợp Y gồm: C2H4,C2H6,C2H2 và H2 dư.Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình Brom tăng lên 24,4 gam và thoát ra 11,2 lít hônchowpj khí Z (đktc) không bị hấp thụ.Tỉ khối của hỗn hợp Z so với H2 là 9,4.Tính số mol từng khí trong hỗn hợ X,Y
* Làm giúp mềnh với thứ 4 mynh` thy oy` .HELP ME
Mình xin góp ý cách này các bạn tham khảo nhé!
Theo ĐLBTKL ta có mX=33,8g.
Gọi x-->[TEX]nC_2H_2=nH_2[/TEX]
26x+2x=33,8 => x=1,2 mol.
Vậy trong X có 1,2 mol [TEX]H_2[/TEX] và 1,2 mol [TEX]C_2H_2[/TEX].
Khí Z chắc chắn là [TEX]H_2[/TEX] và [TEX]C_2H_6[/TEX] có tổng mol là 0,5mol và có M trung bình là 18,8. Dùng phương pháp đường chéo, ta có: [TEX]nH_2[/TEX]=0,2 và [TEX]nC_2H_6[/TEX]=0,3.
Khi nung với Ni tạo ra 0,3 mol [TEX]C_2H_6[/TEX] Vậy hỗn hợp khí nằm trong bình Brom là 1,2-0,3=0,9 mol.
Gọi a-->[TEX]C_2H_2[/TEX]; b-->[TEX]C_2H_4[/TEX].
26a+28b=24,4 (I)
a+b=0,9 (II)
Từ (I) và (II) => a=0,4; b=0,5.
Vậy trong Y chứa 0,4 mol [TEX]C_2H_2[/TEX]; 0,5 mol [TEX]C_2H_4[/TEX]; 0,2 mol [TEX]nH_2[/TEX] và 0,3 mol [TEX]C_2H_6[/TEX].
Mến chào bạn!
 
Top Bottom