[hóa 9] cau hoa hay

S

spdemercency

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/Mot hh khi X gom CO2 & kh Y. Biet hh khi nay co kha nang lam mat mau dd Br2 & dd thuoc tim. Dot chay hoan toan 8,96 l khi X (dkc) roi dan toan bo san pham chay vao V(l) dd xut 0,25M. Khi Y & gia tri V toi thieu la:
A.CO& 2 B.CO& 4 C.C2H4& 2 D.C2H4& 4
2/HH X gom Cu & Fe(NO3)2. Nung nong hoan toan m (g) X trong binh khong co khong khi, thu dc chat khi nguyen chat & chat ran Y. Cho chat ran Y vao dd HNO3 dac, nong, du thay Y tan het nhung khong thay khi thoat ra. Mat khac, cho m (g) X vao dd H2SO4 loang, du, nong cho den khi phan ung xay ra hoan toan thu dc 8,96 l khi NO(dkc, sp khu duy nhat). Gia tri cua m la:
A. 42,4 B. 84,8 C. 127,2 D. 254,4
mong giai thich ky ly thuyet ( dung them pt cang tot). thanks
 
C

candy_xuxu9495

Không thể là khí CO vì nó không pứ Br2 và thuốc tím

=> khí Y phải là là C2H4 nhìn vào mấy đáp án luôn nha
Ta có
n khí = 8,96 / 22,4 = 0,4 (mol)

Gọi x là số mol của C2H4 ( x < 0,4 )
=> n CO2 = 2x + 0,4 - x = 0,4 + x

V = n / CM = (0,4 + x) / 0,25 = 1,6 + 4x
Tối thiểu khi n NaOH = n CO2
TH1 : V = 2 <=> 2 = 1,6 + 4x <=> x = 0,1 < 0,4 (chọn)
TH2 : V = 4 <=> 4 = 1,6 + 4x <=> x = 0,6 > 0,4 (loại)

=>> C nhé
 
N

naipe

đề hóa hay

1/Mot hh khi X gom CO2 & kh Y. Biet hh khi nay co kha nang lam mat mau dd Br2 & dd thuoc tim. Dot chay hoan toan 8,96 l khi X (dkc) roi dan toan bo san pham chay vao V(l) dd xut 0,25M. Khi Y & gia tri V toi thieu la:
A.CO& 2 B.CO& 4 C.C2H4& 2 D.C2H4& 4
2/HH X gom Cu & Fe(NO3)2. Nung nong hoan toan m (g) X trong binh khong co khong khi, thu dc chat khi nguyen chat & chat ran Y. Cho chat ran Y vao dd HNO3 dac, nong, du thay Y tan het nhung khong thay khi thoat ra. Mat khac, cho m (g) X vao dd H2SO4 loang, du, nong cho den khi phan ung xay ra hoan toan thu dc 8,96 l khi NO(dkc, sp khu duy nhat). Gia tri cua m la:
A. 42,4 B. 84,8 C. 127,2 D. 254,4
1/
n=0.4
giả sử toàn CO2 thì V=0.8/0.25=3.2 nhưng có C2H4 nên số CO2 tăng và NaOH tăng
c nha
2/
nCu=x, nFe(NO3)2=y
3Cu+8H+3NO3 -> 3Cu+3NO+4H2O
x x
3Fe+4H+NO3-> 3Fe+NO+2H2O
y y/3
Cu+2Fe(NO3)3 -> Cu(NO3)2+ 2Fe(NO3)2
x 2x
giaỉ hệ
x+y=0.4
y=2x
 
N

nguyenminhduc2525

1/Mot hh khi X gom CO2 & kh Y. Biet hh khi nay co kha nang lam mat mau dd Br2 & dd thuoc tim. Dot chay hoan toan 8,96 l khi X (dkc) roi dan toan bo san pham chay vao V(l) dd xut 0,25M. Khi Y & gia tri V toi thieu la:
A.CO& 2 B.CO& 4 C.C2H4& 2 D.C2H4& 4
2/HH X gom Cu & Fe(NO3)2. Nung nong hoan toan m (g) X trong binh khong co khong khi, thu dc chat khi nguyen chat & chat ran Y. Cho chat ran Y vao dd HNO3 dac, nong, du thay Y tan het nhung khong thay khi thoat ra. Mat khac, cho m (g) X vao dd H2SO4 loang, du, nong cho den khi phan ung xay ra hoan toan thu dc 8,96 l khi NO(dkc, sp khu duy nhat). Gia tri cua m la:
A. 42,4 B. 84,8 C. 127,2 D. 254,4
1/
n=0.4
giả sử toàn CO2 thì V=0.8/0.25=3.2 nhưng có C2H4 nên số CO2 tăng và NaOH tăng
c nha
2/
nCu=x, nFe(NO3)2=y
3Cu+8H+3NO3 -> 3Cu+3NO+4H2O
x x
3Fe+4H+NO3-> 3Fe+NO+2H2O
y y/3
Cu+2Fe(NO3)3 -> Cu(NO3)2+ 2Fe(NO3)2
x 2x
giaỉ hệ
x+y=0.4
y=2x
Không thoát ra khí mà bạn
theo tôi là vậy
theo tôi là Cu + Fe(NO3)2 >>>Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 ( hok cân bằng)
nhiệt phân ra CuO và Fe2O3
CuO và Fe2O3 phản ứng vối HNO3 bình thường hok thoát khí
Fe(NO3)2 + H2SO4 tạo khí NO
^^ Cu + Fe(NO3)2 >>>Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 ^^
 
Top Bottom