[Hoá 9] BT ôn thi HSG (phần hữu cơ)

M

minhhoang_vip

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Hỗn hợp khí A gồm hiđro và 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Cho 19,04 lít hh khí A (đktc) đi qua bột Ni nung nóng thu được hh khí B (H = 100%) và tốc độ phản ứng của 2 anken như nhau. Cho hh B đi qua dd [TEX]Br_2[/TEX] thì thấy brom bị nhạt màu. Mặt khác, đốt cháy [TEX]\Large \frac{1}{2}[/TEX] hh khí B thì thu 43,5 g [TEX]CO_2[/TEX] và 20,43 g [TEX]H_2O[/TEX].
a) Xác định CTPT, viết CTCT 2 anken
b) Tính % theo thể tích các khí trong hh A
c) Tính
[TEX]\Large d_{hh B / N_2}[/TEX]
Bài 2: Hỗn hợp khí A gồm 2 anken. Đốt cháy 7 thể tích khí A cần 31 thể tích oxi (đktc).
a) Xác định CTPT 2 anken, biết anken chứa nhiều C hơn chiếm khoảng 40 đến 50% thể tích khí A
b)
Tính % theo khối lượng của 2 anken trong hh A
c) Trộn 4,704 lít hh A với V lít khí hiđro (đktc) rồi đun nóng với bột Ni xúc tác. Hỗn hợp sau phản ứng cho đi từ từ qua bình nước brom thấy nước brom bị nhạt màu dần và khối lượng bình tăng lên 2,8933 gam
- Tính khối lượng phân tử trung bình của hh 2 ankan thu được
- Tính thể tích khí hiđro, biết rằng hiệu suất phản ứng là 100% và tỉ lệ số mol 2 ankan bằng tỉ lệ số mol 2 anken ban đầu.
Bài 3: Hỗn hợp A gồm [TEX]C_3H_4, C_3H_6, C_3H_8[/TEX] có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 21. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít hỗn hợp A (đktc) rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dd
[TEX]Ca(OH)_2[/TEX]. Tính độ tăng khối lượng của bình.
 
H

hocmai.toanhoc

Chào em!
Hocmai giúp em bài 3 nhé!
Nhận xét: Hỗn hợp A có cùng số nguyên tử C nên ta gọi tổng quát là: [TEX]C_xH_{\overline{y}}[/TEX]
Theo đề bài cho [TEX]d\frac{A}{H_2}=21\Rightarrow M_{A}=21.2=42\Rightarrow \overline{y} =6 [/TEX]
ta có PTPƯ: [TEX]C_xH_{\overline{y}}+O_2--> 3CO_2+\frac{\overline{y}}{2}H_2O[/TEX]
-----------0,05 mol-------------0,15 mol-0,15 mol
Khối lượng bình tăng chính là khối lượng CO2 và H2O vậy ta có: [TEX]m=0,15.44+0,15.18=9,84 (g)[/TEX]
 
Top Bottom