[hóa 9] BT ôn thi chuyên

S

se7enlegend

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)hhX có 2 hidrocacbon A và B. Tỉ khối hơi của A đối với B là 22/13
Đốt cháy 0.3 mol hhX và cho tất cả sản phẩm cháy vào bình đựng ddBa(OH)2 thì thấy khối lượng bình tăng thêm 46.5 gam và trong bình có 147.75 gam kết tủa. Xác định CTPT của A và B
bài này hình như là đặt ct đại diện thì phải, giải ra x=2.5, y=5 rồi hết biết lí luận
2) anken X cộng H2O (xúc tác H2SO4 loãng) tạo thành 2 rượu đồng phân. X là ??
chỉ cách lý luận, nếu tạo thành 3 rượu, 4 rượu đồng phân thì sao ?? Ông thầy nói là tạo thành 2 rượu cũng có thể có 4 C chứ ko nhất thiết là 3
3) 3 rượu X,Y,Z ko phải là đồng phân của nhau. Khi đốtc cháy mỗi chất đều thu dc CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng là 3:4. Xác định CTPT của X,Y.,Z
4) Cho 4.48 lít hhX dkc gồm 2 hidrocacbon mạch hở(có tối đa 2 liên kết pi) lội từ từ qua bình chứa 1.4 lít ddBr2 0.5M. Sau khí pứ xảy ra hoàn toàn, thấy số gam brom giảm 1 nữa và khối lượng bình tăng thêm 6.7 gam. Ko thấy khí thoát ra
Xác định CTPT của 2 hidrocacbon
 
N

nguyenminhduc2525

1)hhX có 2 hidrocacbon A và B. Tỉ khối hơi của A đối với B là 22/13
Đốt cháy 0.3 mol hhX và cho tất cả sản phẩm cháy vào bình đựng ddBa(OH)2 thì thấy khối lượng bình tăng thêm 46.5 gam và trong bình có 147.75 gam kết tủa. Xác định CTPT của A và B
bài này hình như là đặt ct đại diện thì phải, giải ra x=2.5, y=5 rồi hết biết lí luận
2) anken X cộng H2O (xúc tác H2SO4 loãng) tạo thành 2 rượu đồng phân. X là ??
chỉ cách lý luận, nếu tạo thành 3 rượu, 4 rượu đồng phân thì sao ?? Ông thầy nói là tạo thành 2 rượu cũng có thể có 4 C chứ ko nhất thiết là 3
3) k3 rượu X,Y,Z ko phải là đồng phân của nhau. Khi đốtc cháy mỗi chất đều thu dc CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng là 3:4. Xác định CTPT của X,Y.,Z
4) Cho 4.48 lít hhX dc gồm 2 hidrocacbon mạch hở(có tối đa 2 liên kết pi) lội từ từ qua bình chứa 1.4 lít ddBr2 0.5M. Sau khí pứ xảy ra hoàn toàn, thấy số gam brom giảm 1 nữa và khối lượng bình tăng thêm 6.7 gam. Ko thấy khí thoát ra
Xác định CTPT của 2 hidrocacbon
1) , mH20 + m CO2=147.75+46.5=194.25(g)
đặt CT chung là CxHy
CxHy + (x+y/4)O2 >>>>xCO2 + y/2H20
0.3___________________0.3x____0.3y/2
13.2x + 2.7y=194.25
nếu tính ra thì x và y đều là 1 con số lớn ( có khi nào đề sai hok số liệu quá lớn chỉ có 0.3 mol X sao mà ra tới 194.25 g CO2 và H20 trừ khi nó là những hidro cacbon có số C và số H đều lớn hơn 10 , xem lại đệ dùm nhé )
2) (bài 2 dẵ có người làm ở google nhé) nó có thể là 3C hoặc là 4C ta chỉ cần viết các công thức PT minh hoạ là được !!!
3)3 rượu X,Y,Z ko phải là đồng phân của nhau. Khi đốtc cháy mỗi chất đều thu dc CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng là 3:4. Xác định CTPT của X,Y.,Z
3CO2 + 4h20 dựa vào tỉ lệ mol ta tính được
CTHH 3 rượu là :C3H7OH
CH3-CH2-CH2-OH : propylic
CH3-CH(nhánh OH) -CH3 izo propylic
còn 1 cái nữa ( không biết )
4) Cho 4.48 lít hhX dkc gồm 2 hidrocacbon mạch hở(có tối đa 2 liên kết pi) lội từ từ qua bình chứa 1.4 lít ddBr2 0.5M. Sau khí pứ xảy ra hoàn toàn, thấy số gam brom giảm 1 nữa và khối lượng bình tăng thêm 6.7 gam. Ko thấy khí thoát ra
Xác định CTPT của 2 hidrocacbon
bài này cũng khá dễ bạn có thể tự làm
 
Top Bottom