[Hóa 9] BT hữu cơ

N

namlun_bn

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.hh A gồm một ankan và một ankin có tỉ lệ klg phân tử tương ứng vs 22:13 . đốt cháy h toàn 4.48l hh A ( đktc) thu đc 0.5 mol CO2 và 0.5 mol H2O. Xác định công thức phân tử và ct cấu tạo của các hiđrocacbon .2.. hidrocacbon là chất lỏng ở đk thường , tỉ khối hơi của A so vs N2 <4 . Đốt cháy htoan 2.6g A thu đc 8.8g CO2. Mặt khác 0.1 mol A làm mất màu 2l dd Br2 0.05M và nếu pư vs H2 có Ni xúc tác thì hết 8.96l H2 ( đktc) . tìm ct cấu tạo của A


3... cracking 4.48 butan C4H10 thì thu đc hh gồm 6 chất : H2 , CH4, C2H2, C3H6, và C4H8. Dẫn khí qua bình đựng dd Br2 dư thỳ thấy klg bình tăng 8.4g và bay ra khỏi bình hh khí B .
a) Tính tỉ khối của B so vs O2
b) Tính thể tích O2 cần thiết để đốt cháy htoan B ...
Làm giùm mik nha các ♥ !! then kiu` trước nhé

Chú ý: [Hóa 9] + Tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
D

daoanhtan1997

CTTQ cua ankan la[TEX]C_nH_{2n+2}[/TEX]
CTTQ cua ankin la [TEX]C_mH_{2m-2}[/TEX]
PTPU
[TEX]C_nH_{2n+2}[/TEX]+(3n+1)/n O_2------->nCO_2+(n+1)H_2O (1)
a an an+a
[TEX]C_mH_{2m-2}[/TEX]+(3m-1)/m O_2-------->mCO_2+(m-1)H_2O (2)
b bm bm-b
co M(C_nH_{2n+2})/M(C_mH_{2m-2})=22/13\Leftrightarrow(14n+2)/(14m-2)=22/13
\Leftrightarrow91n+13=154m-22\Leftrightarrow91n-154m=-35(*)

vi nCO_2=0,5\Leftrightarrowan+bm=0,5 (3)
vi nH_2O=0,5\Leftrightarrowan+bm+a-b=0,5 (4)
(4)-(3)=a-b=0\Rightarrowa=b
nA= a+b=0,2 Do doa=b=0,1 thay vao (3) ta dc m+n=5(**)
tu (*)va (**)\Rightarrown=3va m=2
Vay CTPT cua ankan la C_3H6 va ankin la C_2H_2
 
Last edited by a moderator:
T

thanh27sh1997

cho mình hỏi cái này nhá
hãy giải thích tại sao muối hidro cacbonat lại không phản ứng được với kim loại
 
L

linhhonbebong

muối này là muối lưỡng tính nên nó chỉ tác dụng với bazơ vs axit và vs dd muối khác là phản ứng trao đổi!
 
T

thanh27sh1997

minh cam on nhiu nha :D :D :D
bài này hôm nọ cô giáo cho về nhà
nghĩ mãi ko ra nên đành đi hỏi vậy :D
 
L

lovelybones311

3... cracking 4.48 butan C4H10 thì thu đc hh A gồm 6 chất : H2 , CH4, C2H2, C3H6, và C4H8. Dẫn khí qua bình đựng dd Br2 dư thỳ thấy klg bình tăng 8.4g và bay ra khỏi bình hh khí B .
a) Tính tỉ khối của B so vs O2
b) Tính thể tích O2 cần thiết để đốt cháy htoan B ...

C4H10->H2 + C4H8
a=> a=> a
C4H10->CH4 + C3H6
b=> b=> b
C4H10
c
C3H6 + Br2->C3h6Br2

C4H8 + Br2->C4H8Br2

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
m C4H10=m A
=> m B =0,2.58-8,4=3,2 g
n B =a+b+c=0,2
=> M B=16
=> d=0,5
2C4H10 + 13O2-to->8CO2+ 10H2O

CH4 + 2O2-to-> CO2+ H2O

2H2+ O2-to->2H2O

đốt cháy B :<=>
2C4H10 + 13O2-to->8CO2+ 10H2O
3,2/58=>52/145
V O2=8,03 lít
 
Top Bottom