[Hóa 9] Bài tập!

D

doraemon9x000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy 2,3 gam hợp chất A thu được 4,4 gam CO_2 và 2,7 gam H_2O.
a/ Hỏi A chứa những nguyên tố nào?
b/ Tìm công thức phân tử của A? Biết phân tử khối của A bằng 46.
c/ Viết các công thức cấu tạo có thể có của A?
d/ Biết A phản ứng với Na, Xác định công thức cấu tạo của A và viết PTPU A tác dụng với Na.

Nghĩ mấy tháng quên sạch kiến thức, quên luôn cách làm! Thi đến nơi rùi! Em đang ôn để lấy lại kiến thức. Mong các bác giúp đỡ! Em xin cảm ơn!
 
K

keepsmile123456

Đốt cháy 2,3 gam hợp chất A thu được 4,4 gam CO_2 và 2,7 gam H_2O.
a/ Hỏi A chứa những nguyên tố nào?
b/ Tìm công thức phân tử của A? Biết phân tử khối của A bằng 46.
c/ Viết các công thức cấu tạo có thể có của A?
d/ Biết A phản ứng với Na, Xác định công thức cấu tạo của A và viết PTPU A tác dụng với Na.

nCO2=4.4/44=0.1 , nH2O=2.7/18=0.15
=>mC+mH=0.1*12+0.15*2=1.5<2.3
=>trong A có chứa O ,C,H
mO= mA -mH -mC= 2.3-1.5=0.8
=>nO=0.8/16=0.05
ta có: nC: nH : nO =0.1 :0.3 : 0.05 =2 :6 :1
=> CT của A có dạng (C2H6O)n
mặt # theo gt: MA=46 <=> 46n=46 =>n=1
CTPT của A: C2H6O
- ctct : CH3CH2OH hoặc CH3-O-CH3
+) A pư với Na =>A có ctct là CH3CH2OH
CH3CH2OH +Na--------->CH3CH2ONa+1/2H2
 
Top Bottom