[Hóa 9] Bài tập

T

thanhlinh_1311

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 12g mot axit có công thức phân tử CnHn+1COOH tác dụng hết với dung dịch Na2CO3.
Lượng CO2 thu được cho qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 10 kết tủa.
a) viết phương trình hóa học?
b)tìm công thức phân tử?

CÂU2
cho 150ml dung dich CH3COOH tác dụng hết vơi100ml dung dchj NaOH 0,5M. ôcanj dung dịch sau phản ứng thu được 3,26g chất rắn khang . Tính CM của dung dịch axit ban đầu.

Chú ý: [Hóa 9] + Tiêu đề.
 
Last edited by a moderator:
T

tieuquanchua

đáp án nè bạn

1.bạn xem lại đề đi công thức cần tìm có lẽ là CnH2n+1COOH ,nếu đúng như mình nghĩ thì lời giải như sau:
nCaCO3=0,1mol
PTHH:
2CnH2n+1COOH +Na2CO3-----> 2CnH2n+1COONa +CO2 +H2O

CO2 +Ca(OH)2 ----->CaCO3 +H2O
--->nCO2=nCaCO3=0,1mol----->nCnH2n+1COOH=2nCO2=0,2mol
--->M CnH2n+1COOH=12/0,2=60g
---->14n+46=60--->n=1
Vậy công thức phải tìm là CH3COOH
 
D

dark_gialai

CÂU2
cho 150ml dung dich CH3COOH tác dụng hết vơi100ml dung dchj NaOH 0,5M. ôcanj dung dịch sau phản ứng thu được 3,26g chất rắn khang . Tính CM của dung dịch axit ban đầu.

n CO2 = 0,05
=> m CH3COOH = 3,26 + 0,05 .44 - 0,05.40 = 3,46
=> n CH3COOH = 0,058
=> Cm = 0,38
 
Top Bottom