hoá 9:bài tập hỗn hợp

K

khanhngan97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho hỗn hợp A gồm 3 hiđrocacbon: .Đốt cháy hoàn toàn 2,688 lít ở đktc hỗn hợp A sau phản ứng cho hỗn hợp sản phẩm đi quabình 1 đựng [TEX]H_2SO_4[/TEX] đặc vào bình 2 đựng [TEX]KOH[/TEX] đặc thấy bình 1 tăng 5,04g, bình 2 tăng14,08g.
a) Biết trong A có [TEX]V_{C_mH_{2m-2}} =3V_{C_nH_{2n+2}} [/TEX] và [TEX] V_{C_nH{2m-2}} [/TEX]=50%V hỗn hợp.Tính % V mỗi chấy trong A.
b)Hãy xác định CTPT 3 hiđrocacbon trên nếu biết thêm trong hỗn hợp có 2 hiđrocacbon có số nguyên tử = nhau= một nửa số nguyên tử của hiđrocacbon còn lại.

Chú ý Đặt Công thức trong thẻ tex
 
Last edited by a moderator:
C

congchua.bachtuyet_97

chỗ này của bạn là jr v:
VcmH2m-2=3VCnH2n+2 và VCnH2m-2=50%V hỗn hợp.
 
Top Bottom