[hoá 9] bài tập chuyên

P

pipikhohieu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm CH4, C2H2, C3H6 thu được 3,52 gam CO2. Mặt khác, khi cho 448 ml hỗn hợp F ( đktc ) đi qua dd nước brom dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng. Tính thành phần % theo khối lượng và thành phần % theo thể tích của mỗi chất khí trong hỗn hợp F ?

chú ý: [hoá 9] + tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
D

dethuongqua

Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm CH4, C2H2, C3H6 thu được 3,52 gam CO2. Mặt khác, khi cho 448 ml hỗn hợp F ( đktc ) đi qua dd nước brom dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng. Tính thành phần % theo khối lượng và thành phần % theo thể tích của mỗi chất khí trong hỗn hợp F

CH4 ---> CO2
x----------x

C2H2 ----> 2CO2
y-------------2y

C3H6 ----> 3CO2
z-----------3z

C2H2 + 2Br2 ---> C2H2Br4
y---------2y

C3H6 + Br2 ---> C3H6Br2
z----------z

Ta có: (x+y+z) mol hh X có thể phản ứng với (2y+z) mol Br2

và 0,02 mol hh X ---------------------------------- 4/160 mol Br2

\Leftrightarrow [tex] (x+y+z)\frac {4}{160} = 0,02 .(2y+z) [/tex]

theo đề => [tex] 16x + 26y + 42z = 1,1 [/tex] và [tex] x + 2y + 3z =\frac{ 3,52} {44}[/tex]

giải hệ được x;y;z ---------> bạn có thể tự giải đc đó!!


 
P

pipikhohieu

từ đây mình vẫn ko thể giải đươc
các bạn có thể giúp mình lập hệ pt va bày cho mình cách giải nhe
 
B

byebye_1997

Mình làm cách này:
CH4 + 2O2-----> CO2 +2H2O
a---------------------a
C2H2+5/2O2-------->2Co2+H2o
b------------------------2b
C3H6+9/2O2--------->3CO2+3H2O
c--------------------------3c
C2H2+2Br2-------->C2H2Br4
k.b----2k.b
C3H6+Br2---------->C3H6Br2
k.c-----k.c
Vì số mol trong khi đốt cháy khác số mol trong khi pứ vs Br2 nên đặt k là hệ số ta có
16a+26b+42c=1,1 (I)
a+2b+3c=0,08 (II)
k(a+b+c)=0,02(III)
k(2b+c)=0,025(IV)
Lấy III chia cho IV thì triệt tiêu k==> 0,025a+0,025b+0,025c=0,04b+0,02c
==> 0,025a-0,015b+0,005c=0 .Kết hợp vs 1 và 2 giải hệ x=z=0,01 và y=0,02. Từ đây chắc bạn tự tính đc nốt==> OK
 
B

byebye_1997

Mình làm cách này:
CH4 + 2O2-----> CO2 +2H2O
a---------------------a
C2H2+5/2O2-------->2Co2+H2o
b------------------------2b
C3H6+9/2O2--------->3CO2+3H2O
c--------------------------3c
C2H2+2Br2-------->C2H2Br4
k.b----2k.b
C3H6+Br2---------->C3H6Br2
k.c-----k.c
Vì số mol trong khi đốt cháy khác số mol trong khi pứ vs Br2 nên đặt k là hệ số ta có
16a+26b+42c=1,1 (I)
a+2b+3c=0,08 (II)
k(a+b+c)=0,02(III)
k(2b+c)=0,025(IV)
Lấy III chia cho IV thì triệt tiêu k==> 0,025a+0,025b+0,025c=0,04b+0,02c
==> 0,025a-0,015b+0,005c=0 .Kết hợp vs 1 và 2 giải hệ x=z=0,01 và y=0,02. Từ đây chắc bạn tự tính đc nốt==> OK
 
Top Bottom