[Hóa 9] bài hóa siêu khó !! ai chuyên hóa thì vào đây!!!!!!!!!

H

hocmai.toanhoc

Tìm các chất X ;Y ; Z biết
X --->(nhiệt độ, xúc tác ) Y ------> Z -----> X --------> (nhiệt độ, xúc tác ) T
biết T : làm mất màu vành lục của khí Cl

Chào em!
Bài này em phải đưa hết đề lên chứ. Em đưa đề thế này thì mọi người đoán ah.
Đề bài cho ý a tìm được X là [TEX]C_2H_2[/TEX] thế là em ra nhé!
 
Top Bottom