[Hóa 9] 3 bài tập: tính % theo thể tích, xđ CTPT, thu khí | mọi người giúp em với!

H

hoancd

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Đốt cháy 16,8 lít (đktc) hỗn hợp gồm axetilen và etilen, cho toàn bộ sản phẩm vào [TEX]Ca(OH)_2[/TEX] dư. Thấy khối lượng bình tăng thêm 84g và có m(g) kết tủa. Xác định thành phần về thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp và tính khối lượng.

2. X là Hidrocacbon mạch hở, trong phân tử có một liên kết 3. Khi cho 7,8g X tác dụng với dung dịch brôm dư, thấy lượng brôm đã tham gia phản ứng là 96g. Xác định công thức phân tử của X.

3. Có một hỗn hợp khí gồm [TEX]CO_2[/TEX] và [TEX]CH_4[/TEX]. Trình bày phương pháp hóa học để thu được:
a) Khí [TEX]CH_4[/TEX]
b) Khí [TEX]CO_2[/TEX]
 
N

ngocthao1995

1.C2H2 : x

nC2H4 : y

Ta có x+y=0,75

mCO2+mH2O=84

--> (2x+2y).44+(x+2y).18=84

--> x=0,5 và y=0,25

--> %V khí , m

2.

Hidrocacbon đó là ankin.Đặt CT chung là CnH2n-2

nBr=0,6=2.nCnH2n-2

--> nCnH2n-2=0,3mol

--> 0,3(14n-2)=7,8

n=2 --> C2H2
 
N

namnguyen_94

..

Bài 1: ta có : n(hh) = 0,75 mol --> nCO2 = 1,5 mol
--> mH2O = 84 - 1,5.44 = 18 gam --> nH2O = 1 mol
--> n[TEX]C_2H_2[/TEX] = 1,5 - 1 = 0,5 mol ---> n[TEX]C_2H_4[/TEX] = 0,25 mol
--> %V[TEX]C_2H_2[/TEX] = 66,67% ; %V[TEX]C_2H_4[/TEX] = 33,33%
--> m[TEX]C_2H_2[/TEX] = 13 gam ; m[TEX]C_2H_4[/TEX] = 7 gam
Bài 2: n[TEX]Br_2[/TEX] = 0,6 mol --> nX = 0,3 mol
--> M(X) = 26 ---> X là : [TEX]C_2H_2[/TEX]
bài 3: Để bình đựng thu khí dựng ngược lên --> thu được khí [TEX]C_H_4[/TEX]
 
M

mina_bear

mjh đánh máy chậm nên làm baj 3 trước nha:
a) mún thu khj CH_4 thj bn cho Ca(OH)_2 vừa đủ vào bjnh đựng hh 2 khj ro dan khj con lạ 0 pu wa bjnh khác ( pt bn tự ghj nha)
b\đốt hh vs O_2 thu dc CO_2
 
Top Bottom