Hóa hóa 8

thanhh@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng một 2018
28
15
6
18
Bình Định
THCS Quan Trung

ctg357

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng năm 2017
899
648
154
19
Thái Bình
Vô hạn
đốt 6,72 lít (đktc) hh A gồm 2 khí metan và butan bằng một lượng không khí vừa đủ (có thành phần như lí thuyết đã học). tính thể tích không khí cần dùng. biết dA/He= 11
Đặt n CH4 = x mol ; n C4H10 = y mol
Ta có : n A = x + y = 6,72/22,4 = 0,3 mol
dA/He = 11 -> m A = 11*4*0,3 = 13,2 g = 16x + 58y
-> x = 0,1 mol ; y = 0,2 mol
CH4 + 3 O2 -> CO2 + 2 H2O
0,1.......0,3 mol
2 C4H10 + 13 O2 -> 8 CO2 + 10 H2O
0,2...............1,3 mol
n O2 = 0,3+1,3 = 1,6 mol
n không khí = 1,6*5 = 8 mol
 
  • Like
Reactions: thanhh@gmail.com
Top Bottom