Hóa Hóa 8

Myn2209

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng ba 2017
72
22
11
17
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Tìm hóa trị của các nguyên tố sau biết:
a) S hóa trị II, K2S, MgS, Cr2S3, CS2
b) Cl hóa trị I: KCl, HCl, BaCl2, AlCl3
c) Fe2O3, CuO, N2O3, SO4
d) NH3, C2H2, HBr, H2S
e) Nhóm CO3 và SO4 hóa trị II: ZnCO3, BaSO4, LiCO3, Cr2(SO4)3
Bài 2: Tìm CTHH sai, nếu sai sửa lại trong các chất sau:
AlCl4, Al2O3, Al(OH)2, AL3(SO4)2
Bài 3: Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với lưu huỳnh. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất
r47r47r47r47r47r47r47r47r47r47r47
 

gabay20031

Giải Ba Mùa hè Hóa học 2017
Thành viên
11 Tháng ba 2015
611
805
224
19
Quảng Trị
Bài 1: Tìm hóa trị của các nguyên tố sau biết:
a) S hóa trị II, K2S, MgS, Cr2S3, CS2
b) Cl hóa trị I: KCl, HCl, BaCl2, AlCl3
c) Fe2O3, CuO, N2O3, SO4
d) NH3, C2H2, HBr, H2S
e) Nhóm CO3 và SO4 hóa trị II: ZnCO3, BaSO4, LiCO3, Cr2(SO4)3
Giải:
a)K(I),Mg(II),Cr(III),C(IV)
b)K(I),H(I),Ba(II),Al(III)
c)Fe(III),Cu(II),N(III),S(VI)
d)N(III),C(II),Br(I),S(II)
e)Zn(II),Ba(II),Cr(III)
Bài 2: Tìm CTHH sai, nếu sai sửa lại trong các chất sau:
AlCl4, Al2O3, Al(OH)2, AL3(SO4)2
Giải:
CTHH sai:
AlCl4->AlCl3
Al(OH)2->Al(OH)3
Al3(SO4)2->Al2(SO4)3
Bài 3: Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với lưu huỳnh. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất
GIải:Gọi CTTQ hợp chất là:[tex]Na_{x}S[/tex](x là hóa trị của S)
Theo gt:%Na=59%
=>[tex]\frac{23x}{23x+32}[/tex].100%=59%
=>x=2
Vậy CTTQ hợp chất là:Na2S
 
Top Bottom