hóa 8

S

sakura_12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Dẫn 2,8l khí axetilen vào dd brom 20% thì phản ứng xảy ra phản ứng hoàn toàn
a) Tính m của brom cần dùng
b) Tính m canxi cacbua cần dùng tác dụng vs nước để thu lượng khí axetilen trên
c) TÍnh V của H2 cần dùng để đốt cháy toàn bộ axetilen trên


Cho mình hỏi :
-Giải toán,khi nào dùng phương trình:
C2H2 + Br2 ->...... mà chỗ Br2 có số 2 đằng trước ? Nếu không có số 2 thì phương trình của nó là j ?
-Khi nhận biết axetilen vs metan thì dùng phương trình brom nào trong 2 phương trình mình nói trên


2)Dẫn 6,048l khí hỗn hợp metan và etilen vào dd brom 15% thì thấy thoát ra 3,36l khí
a) Tính m của brom cần dùng
b)ĐỐt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên rồi dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào dd nước vôi trong lấy dư. Tính m của chất kết tủa tạo thành


 
C

crazymoon

C2H2 + Br2----> C2H2Br2 (phản ứng theo tỉ lệ mol 1: 1 )
C2H2 + 2Br2----> C2H2Br4 (phản ứng theo tỉ lệ mol 1: 2 )
 
C

crazymoon

1/ a) phản ứng xảy ra hoàn toàn nên: C2H2 + 2Br2 -------> C2H2Br4
nBr2=2n(C2H2)=2.2,8/22,4=0,25(mol)
=>mBr2(chất tan)=0,25.160=40(g)
=>mddBr2(cần dùng)=40.100/20=200(g)
b)CaC2+2H2O------>C2H2 + Ca(OH)2
nCaC2=nC2H2=0,125(mol)
=>mCaC2(cần dùng)=8(g)
c)C2H2+H2--->C2H4(xúc tác PbCO3)
nH2(cần)=nC2H2=0,125(mol)
=>V(H2)=0,125.22,4=2,8(l)

Phân biệt C2H2 và CH4 (rộng hơn là ankin với ankan) ta dùng Br2 vì CH4 không phản ứng với dung dịch Br2 => k làm mất màu dung dịch Br2
còn C2H2 làm mất màu Br2 do :
C2H2 + Br2----> C2H2Br2
C2H2 + 2Br2----> C2H2Br4
chỉ cần xảy ra 1 trong 2 phản ứng đều làm mất màu dung dịch Br2 chứ k nhất thiết phải xảy ra cả 2 phản ứng...
 
C

crazymoon

Bài 2 làm tương tự bài 1 nhưng C2H4 chỉ phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ 1:1 .............
C2H4 + Br2 --------> C2H4Br2
khí CH4 không tác dụng với dung dịch Br2

P/s: thực chất của phản ứng giữa C2H2 và Br2 là:
1- C2H2+Br2 ------> C2H2Br2
2- C2H2Br2+Br2------> C2H2Br4
 
Top Bottom