Hóa [HÓA 8] Ôn kiểm tra sau bài luyện tập 5

Xxxibgdrgn-TOP

Học sinh
HV CLB Hội họa
Thành viên
26 Tháng mười một 2017
143
68
36
18
Hà Nội
Trung học cơ sở Đại Đồng

Otaku8874

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2016
547
328
114
Hà Nội
Bài tập:
Al + HCl ---> AlCl3 + H2
Khi cho 5,4g nhôm tác dụng với 3,65g HCl . Tính :
a. Khối lượng AlCl
3 tạo thành.
b. Thể tích khí H
2 sinh ra (dktc)
Tự cân bằng
a,nAl=0,2 mol, nHCl=0,1 mol
-> Al dư
-> nAlCl3 = 1/30 mol
-> mAlCl3 = 4,45 g
b, nH2 = 0,05
-> VH2 = 1,12 l
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ
Top Bottom