[Hóa 8]Giải theo phương trình hóa học

Thảo luận trong 'Dung dịch' bắt đầu bởi quanhuyen98, 20 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 6,915

 1. quanhuyen98

  quanhuyen98 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Bài 1:Hỗn hợp khí A gồm H và O có V=8,96 l (đktc)
  a.Tính khối lượng hỗn hợp A biết tỉ lệ số mol 1/1
  b.Dẫn hỗn hợp A vào 1 bình kín rồi bật tia lửa điện để đốt cháy sau đó làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết thì thu được 2,7g H2O. Tính hiệu suất phản ứng.

  Bài 2:Hỗn hợp khí A gồm H,O,N có tỉ lệ thể tích tương ứng 1:2:1
  a.tính khối lượng của 17,92 l hỗn hợp khí A
  b.Tính dA/H2 (tỉ khối)

  Bài 3:Đốt cháy 1 loại than chứa 96% C; 1,6% S trong O2 dư
  a.Tính thể tích hỗn hợp khí sinh ra khi đốt cháy 1 tấn than đó
  b. tính tỉ khối hỗn hợp khí / H2

  Bài 4: một hợp chất oxit sắt có chứa 30% khối lượng oxi
  a.tìm công thức oxit sắt
  b.khử hoàn toàn 32g oxit sắt trên bằng hidro dư rồi hoà tan lượng Fe sinh ra vào dd HCl thì thoát ra bao nhiêu lít hidro

  cảm ơn:):)bạn nhiều

  Chú ý : [Hóa 8 ] + tiêu đề
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2012
 2. Bài 1:Hỗn hợp khí A gồm H và O có V=8,96 l (đktc)
  a.Tính khối lượng hỗn hợp A biết tỉ lệ số mol 1/1
  b.Dẫn hỗn hợp A vào 1 bình kín rồi bật tia lửa điện để đốt cháy sau đó làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết thì thu được 2,7g H2O. Tính hiệu suất phản ứng.

  a.n A =0,4 mol
  do n H2 = n O2 = a mol
  -> a+ a=0,4-> a=0,2 mol
  m A = 0,2.2+0,2.32=6,8 g
  b. n H2O =2,7 : 18=0,15 mol

  [TEX]2H_2 + O_2 --to-> 2H_2O[/TEX]

  [TEX]\frac{nH_2}{2} < \frac{nO_2}{1}[/TEX]

  -> khi H=100%,O2 còn dư sau pư-> tính H theo H2
  [TEX]2H_2 + O_2 --to-> 2H_2O[/TEX]

  0,15........................0,15 mol
  [TEX]H=\frac{0,15}{0,2}.100% =75%[/TEX]  Bài 2:Hỗn hợp khí A gồm H,O,N có tỉ lệ thể tích tương ứng 1:2:1
  a.tính khối lượng của 17,92 l hỗn hợp khí A
  b.Tính dA/H2 (tỉ khối)

  gọi n H2 =n N2 =a mol
  n O2=2a mol
  n A =0,8 mol
  ->a+a+2a=0,8 ->a=0,2
  m A =0,2.2 +0,2.28 +0,4.32 =18,8 g
  [TEX]M_A = \frac{m_A}{n_A}=\frac{18,8}{0,8}=23,5[/TEX] (g)

  [TEX]d_{A/H_2} = \frac{23,5}{2} =11.75[/TEX]

  Bài 3:Đốt cháy 1 loại than chứa 96% C; 1,6% S trong O2 dư
  a.Tính thể tích hỗn hợp khí sinh ra khi đốt cháy 1 tấn than đó
  b. tính tỉ khối hỗn hợp khí / H2

  m C=0,96 tấn -> n C = [TEX]0,08 .10^6[/TEX]

  m S=0,016 tấn -> n S= [TEX]0,0005.10^6[/TEX]

  [TEX]C + O_2 -to->CO_2[/TEX]
  12............................44 g
  0,96.........................3,52 tấn
  [TEX]S + O_2-to-> SO_2[/TEX]
  32...........................64 g
  0,016......................0,032 tấn
  theo pt n hh khí = n SO2+ n CO2= n C+ n S =[TEX]0,08 .10^6[/TEX] + [TEX]0,0005.10^6[/TEX]=[TEX]0,0805.10^6[/TEX] => V =[TEX]1,8032.10^6[/TEX]

  b. m hh = 3,52 +0,032 =3,552 tấn =[TEX]3,552.10^6[/TEX] g
  ->[TEX]M_A =\frac{3,552.10^6}{0,0805.10^6} =44,12 [/TEX] (g)

  ->[TEX]d_{A/H_2}=\frac{44,12}{2}=22,06 [/TEX]
  Bài 4: một hợp chất oxit sắt có chứa 30% khối lượng oxi
  a.tìm công thức oxit sắt
  b.khử hoàn toàn 32g oxit sắt trên bằng hidro dư rồi hoà tan lượng Fe sinh ra vào dd HCl thì thoát ra bao nhiêu lít hidro

  cảm ơnbạn nhiều
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng năm 2012
 3. bài 1 : nA=8.96/22.4=0.4(mol)
  >>>nH2=0.2 , nO2=0.2(mol)
  >>>mH2=0.2X2=0.4(g)
  mO2=0.2X32=6.4(g)
  >>>>mA=6.4 + 0.4 = 6.8(g)
  b)nH20=0.15(mol)
  2H2 + O2 >>> 2H20
  0.15_________0.15 (mol)
  >>>mh2=0.15X2=0.3(g)
  H=0.3X100%/0.4=75%
  bài 2: nA=17.92/22.4=0.8(mol)
  >>>nH2=0.2(mol) , nO2 = 0.4(mol) , nN2=0.2(mol)
  >>mh2=0.2X2=0.4(g) , mO2=0.4X32=12.8(g) , mN2=0.2X28=5.6(g)
  >>>mA=0.4 + 12.8 + 5.6=18.8(g)
  b) M(trungbinh)_A =18.8/0.8=23.5(g/mol)
  D A_H2=23.5/2=11.75 (lần)
  bài 3 : mC=1000X96/100=960(kg)
  mS=1000X1.6/100=16(kg)
  nS=16kg/32=0.5(kgmol) (tính theo g để ra số nhỏ )
  S + O2 >>SO2
  0.5______0.5 (kgmol)
  nC=960kg/12=80(kgmol) ( giá trị nhỏ nhất )
  C + O2 >>>CO2
  80_________80 (kgmol)
  nSo2=0.5X22.4=11.2(m3)
  nCo2=80X22.4=1792(m3)
  Vhon hộp=(11.2+179.2)X1000=1803200(lít)
  câu b ) M(trungbinh) =976/80.5=12.12
  >>>D khí_H2=12.12/2=6.06(lần)
  câu 4 ) gọi CTHH của oxit sắt là fexoy
  ta có
  70% fe + 30%O=100%fexoy
  biện luận tìm được
  Mo2=48 , Mfe=112
  >>>CTHH của oxit sắt là fe2o3
  b)nfe2o3=32/160=0.2(mol)
  Fe2O3 + 3H2 >>>>2Fe + 3H20
  0.2_____________0.4(mol)
  Fe + 2HCl >>> FeCl2 + H2
  0.4________________0.4 (mol)
  >>>VH2=0.4X22.4=8.96(lít)
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng năm 2012


 4. mình làm nốt bài cuối
  %m Fe =70%
  CT:FexOy
  [TEX]x:y = \frac{%Fe}{56} : \frac{%Oxi}{16}=1,25 :1,875 =2:3 [/tex]
  ->CT:Fe2O3
  n Fe2O3=0,2 mol
  Fe2O3+3H2-to->2Fe +3H2O
  0,2...................0,4 mol
  Fe+2HCl->FeCl2+H2
  0,4......................0,4
  V H2 = 8,96l
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->