[Hóa 8]Dãy biến hóa

Thảo luận trong 'Phản ứng hóa học' bắt đầu bởi linhphu_hd98, 28 Tháng tư 2012.

Lượt xem: 8,130

 1. linhphu_hd98

  linhphu_hd98 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Các bạn giúp mình giải bài hoá dãy chuyển hoá này nhé!
  1: [TEX]KMnO_4 -> O_2 -> H_2O[/TEX]
  [TEX] O_2 -> N_2O_5 -> HNO_3[/TEX]
  2 : [TEX]KClO_3 -> O_2 -> Fe_2O_3 [/TEX]
  [TEX]SO_2 -> SO_3 -> H_2SO_4[/TEX]
  3 : [TEX]Na -> Na_2O -> NaOH[/TEX]
  [TEX]Na -> NaOH[/TEX]
  4: [TEX]Ca -> Ca(OH)_2 -> CaCO_3[/TEX]
  Và một số bài tập hoá Khác:
  a, Có 4 Lọ khi [TEX]N_2[/TEX], [TEX]O_2[/TEX], [TEX]H_2[/TEX], [TEX]CO_2[/TEX]
  Hãy nêu cách nhận biết từng khí một?
  b, Có 3 dung dịch [TEX]KOH[/TEX] , [TEX]HCl[/TEX], [TEX]CuSO_4[/TEX]
  Hãy nêu cách nhận biết từng dung dịch?
  c, Có 4 dung dịch lỏng [TEX]NaCl[/TEX], [TEX]H_2SO_4[/TEX], [TEX]Ca(OH)_2[/TEX], [TEX]H_2O[/TEX]
  Hãy nêu cách nhận biết?
  Ai biết cách làm giúp mình nha! Mình cảm ơn nhiều lắm ^^!

  Chú ý : [Hóa 8] + tiêu đề
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng năm 2012
 2. thanhhaioke

  thanhhaioke Guest

  nhận biết N2,H2.CO2,O2
  cho tàn que diêm vùa chay xong vào các lọ đựng các khí.que diêm bùng cháy ở lọ nào thì lọ đó đựng khí O2
  tiếp tục cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào các lọ còn lại lọ nào xuất hiện kết tủa thì là CO2
  cho tiép CuO vào hai lọ còn lại lọ nào chuyển từ màu đen sang màu đỏ thì lọ đó đựng H2
  lọ còn lại đưng N2
   
 3. thienlong233

  thienlong233 Guest

  2KMnO4---->K2MnO4+ 2MnO2+ O2
  O2+2H2--->2H2O
  2KClO3--->2KCl+3O2
  4Fe+3O2--->2Fe2O3
  2SO2+ O2--->2SO3
  SO3+H2O--->H2SO4
  4Na+ O2--->2Na2O
  Na2O+ H2O--->2NaOH
  Ca+ 2H2O---> Ca(OH)2+H2
  Ca(OH)2+CO2--->CaCO3+ H2O
  b. dùng quỳ tím cho vào từng dung dịch nhận ra
  1KOH do làm quỳ tím hóa xanh
  2HCl do làm quỳ tím hóa đỏ
  3CuSO4 không làm đổi màu quỳ tím
  c. cũng tương tự bạn dùng quỳ tím nhưng H2O chỉ làm quỳ tím chuyển sang màu hồng nhạt chứ không đỏ như H2SO4
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!:p
   
 4. yumi_26

  yumi_26 Guest

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  2 :
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  3 :
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  4: [TEX]Ca -> Ca(OH)_2 -> CaCO_3[/TEX]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 5. a) Thử lần lượt 4 khí đã cho bằng đồng (II) oxit nung nóng, khí nào làm đồng (II) oxit ( màu đen ) chuyển thành đồng ( màu đỏ ) là khí hiđro

  [​IMG]


  - Thử 3 khí còn lại bằng nước vôi trong, khí nào làm nước vẩn đục là khí cacbonic

  [​IMG]

  - Thử 2 khí còn lại bằng que đóm còn tàn đỏ, khí nào làm que đóm bùng cháy là khi oxi

  - Khí còn lại là khí nitơ

  b) Thử lần lượt 3 chất bằng nước

  - Chất nào tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh thì đó là axit clohiđric.

  - Chất nào tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu hồng thì đó là kali hiđroxit.

  - Chất còn lại là đồng (II) sunfat

  c) Thử lần lượt 4 chất bằng quỳ tím

  - Chất nào không làm đổi màu quỳ tím là nước

  - Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh thì đó là nước vôi trong

  - Tiếp tục thử 2 chất bằng bạc nitrat

  + Chất nào tạo kết tủa màu trắng là natri clorua

  [​IMG]

  + Chất nào ít tạo kết tủa là axit sunfuric

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng năm 2012
 6. htko_95

  htko_95 Guest

  hình như khí nito cháy vs ngọn lửa màu xanh nhạt khi cho que đóm đang cháy qua mak.
   
 7. tieuquanchua

  tieuquanchua Guest

  không phải vậy
  khi cho que đóm còn cháy vào bình đựng khí N2 thì que đóm vụt tắt
  còn khí làm cho que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh hình như là H2
   
 8. luffy_1998

  luffy_1998 Guest

  bác xem lại phần chữ đỏ của tui giùm
  ---------------------------------------------
   
 9. dieunhan99

  dieunhan99 Guest

  Bài 1:
  [TEX]a/ a1/ (1)2KMnO_4 \overset{t^0}{\rightarrow} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 [/TEX]
  [TEX](2)O_2 + 2H_2 \overset{t^0}{\rightarrow} 2H_2O[/TEX]
  [TEX]a2/(1)5O_2 + 2N_2 \overset{t^0}{\rightarrow} 2N_2O_5[/TEX]
  [TEX](2)N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3[/TEX]
  [TEX]b1/(1) 2KClO_3 \overset{t^0}{\rightarrow} 2KCl + 3O_2[/TEX]
  [TEX](2)3O_2 + 4Fe \overset{t^0}{\rightarrow} 2Fe_2O_3[/TEX]
  [TEX]b2/(1) 2SO_2 +O_2 \overset{t^0}{\rightarrow} 2SO_3 [/TEX]
  [TEX](2)SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4[/TEX]
  [TEX]c1/(1)4Na+ O_2 \overset{t^0}{\rightarrow} 2Na_2O[/TEX]
  [TEX](2)Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH[/TEX]
  [TEX]c2/ 2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2[/TEX]
  [TEX]d1/(1)Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2[/TEX]
  [TEX](2)Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO3 + H_2O[/TEX]

  Bài 2:
  A/...Cho tàn lửa que diêm vào 4 lọ khí [TEX]N_2, O_2, H_2, CO_2[/TEX]
  \Rightarrow Que diêm bùng cháy \Rightarrow đó là khí [TEX]O_2[/TEX]
  Còn lại [TEX]N_2, H_2, CO_2[/TEX] không hiện tượng
  ...Cho đồng (II) oxit [TEX]CuO[/TEX] đen đi qua 3 khí[TEX] N_2, H_2[/TEX] và [TEX]CO_2[/TEX] còn lại
  \Rightarrow [TEX]CuO[/TEX] đen hóa [TEX]Cu[/TEX] đỏ \Rightarrow đó là khí [TEX]H_2[/TEX]
  Còn lại [TEX]N_2, CO_2 [/TEX]không hiện tượng
  ...Cho nước vôi trong vào [TEX]N_2[/TEX] và [TEX]CO_2[/TEX] còn lại
  \Rightarrow Nước vôi trong hóa đục \Rightarrow đó là khí [TEX]CO_2[/TEX]
  Còn lại khí [TEX]N_2[/TEX] không hiện tượng.

  B/...Cho quỳ tím vào cả 3 lọ dd [TEX]KOH, HCl, CuSO_4[/TEX]
  \Rightarrow Quỳ tím hóa xanh \Rightarrow Bazơ \Rightarrow [TEX]KOH[/TEX]
  \Rightarrow Quỳ tím hóa đỏ \Rightarrow Axit \Rightarrow [TEX]HCl[/TEX]
  \Rightarrow còn lại không đổi màu vì [TEX]CuSO_4[/TEX] là muối

  C/...Cho quỳ tím vào 4 lọ dd [TEX]NaCl, H_2SO_4, Ca(OH)_2, H_2O[/TEX]
  \Rightarrow Quỳ tím hóa xanh \Rightarrow Bazơ \Rightarrow [TEX]Ca(OH)_2[/TEX]
  \Rightarrow Quỳ tím hóa đỏ \Rightarrow Axit \Rightarrow [TEX]H_2SO_4[/TEX]
  ..Cô cạn 2 dd [TEX]NaCl[/TEX] và [TEX]HCl[/TEX]
  \Rightarrow Sau khi cô cạn xuất hiện các tinh thể trắng \Rightarrow [TEX]NaCl[/TEX]
  \Rightarrow Sau khi cô cạn nước sẽ bay hơi hết \Rightarrow nước [TEX]H_2O[/TEX]
  Cám ơn bài tập của bạn! Thân
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2013
 10. ______________________________________________________________
  Ở đây các bạn phải hiểu như thế này:
  Nếu dẫn khí ra đầu ống dẫn khí rồi đốt = que đóm đang cháy thì H2 cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt. Nếu để trong bình rồi đưa que đóm đang cháy vào thì có 2 trường hợp:
  - Nếu không khí ko lọt vào Que đóm tắt
  - Nếu không khí lọt vào bình phát tiếng nổ chứ ko cháy nhé.
   
 11. tốt nhất cho đốt với tia lửa điện tạo NO hoá nâu trông không khí
  ~~
   
 12. dieunhan99

  dieunhan99 Guest

  Bác ơi, axit quỳ tím chuyển thành đỏ, bazơ q.tím chuyển thành xanh chứ nhỉ? Bác có lộn không ạ?
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->