Hóa [Hóa 8]•..¤Chuyên đề:phân loại phản ứng hóa học& cân bằng PTHH¤..•

Thảo luận trong 'Phản ứng hóa học' bắt đầu bởi binbon249, 11 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 21,210

 1. binbon249

  binbon249 Guest

  [​IMG]
   
 2. dethuongqua

  dethuongqua Guest

  Những loại phương trình như trên khá hay đó, mình cũng cso vài câu, đơn giản thui!

  [tex] Fe_xO_y + H_2SO_4 _{dn} ---> Fe_2({SO_4})_3 + SO_2 + H_2O [/tex]

  [tex] Cu + HNO_3 ---> Cu{(NO_3)}_2 + N_xO_y + H_2O [/tex]

  [tex] Al + HNO_3 ---> Al{(NO_3)}_3+ N_xO_y + H_2O [/tex]
   
 3. binbon249

  binbon249 Guest

  [​IMG]

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  [​IMG]

  Cái Cu tương tự :D
   
 4. binbon249

  binbon249 Guest

  >>> Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
  [​IMG]

  :)
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2011
 5. zotahoc

  zotahoc Guest

  1. 2Fe + 3Cl2 ----------> 2FeCl3
  2. 3Fe2O3 + CO---------> 2Fe3O4 +CO2
  3. Fe(OH)2 + HNO3 ---------> Fe(NO3)3 + H2O (????????)
  :)
   
 6. Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau:
  1,Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 -> Ca(HCO3)2 -> CaCl2 -> CaCO3.
  2, FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> SO2.
  :p;):D

   
 7. yumi_26

  yumi_26 Guest

  1. [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 8. yumi_26

  yumi_26 Guest

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 9. binbon249

  binbon249 Guest

  Phương trình này cho thêm xúc tác [TEX]V_2O_5[/TEX] nữa đi em :)

   
 10. Tiếp tục nhá:
  Nhận biết các dung dịch sau đây chỉ bằng quỳ tím:
  H2SO4, NaCl , NaOH, Ba(OH)2, BaCl2, HCl
  :p:)

   
 11. binbon249

  binbon249 Guest

  nàng ơi, cái này phải post vào chuyên đề nhận biết chứ nhỉ? :)
  Mình post rồi 02615948 di chuyển hộ nhá ;)
  - Dùng quỳ tím
  + Hóa đỏ;[TEX] H_2SO_4; HCl[/TEX] (nhóm 1)

  +Hóa xanh: [TEX]NaOH, Ba(OH)_2[/TEX] (nhóm 2)

  + ko hóa màu;[TEX] NaCl, BaCl_2[/TEX](nhóm 3)

  - Cho các ặp của nhóm 1 pu với nhóm 3

  + cặp nào tạo kết tủa là : [TEX]H_2SO_4[/TEX] và [TEX]BaCl_2[/TEX]

  + 2 chất còn lại trong nhóm 1 và 3 là HCl và NaCl

  - Cho [TEX]H_2SO_4[/TEX] vừa nhận được cho vào nhóm 2, tạo kết tủa là [TEX]Ba(OH)_2 [/TEX], còn lại là NaOH
   
 12. 02615948

  02615948 Guest

  Cân bằng phương trình sau:

  Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

  FeO +HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O

  Fe+HNO3--->Fe(NO3)3+NO+H2O
   
 13. yumi_26

  yumi_26 Guest

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 14. beconvaolop

  beconvaolop Guest

  Xin cách cân bằng pt với hệ số tổng quát:
  VD:CxHyOz+O2------->CO2+H20
  Làm tường tận từng bước cho em hiểu với___________________________________
   
 15. trackie

  trackie Guest

  [TEX]C_xH_yO_z + x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} O_2-> xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O[/TEX]
   
 16. namama01

  namama01 Guest

  hay nhỉ
  . C2H6 + O2 à CO2 + H2O
  2. Al(OH)3 à Al2O3 + H2O
  3. P2O5 + H2O à H3PO4
  4. C3H8 + O2 à CO2 + H2O
  5. MgSO4 + K3PO4 à Mg3(PO4)2 + K2SO4
  6. CaCO3 + HCl à CaCl2 + CO2 + H2O
  7. C2H4 + O2 à CO2 + H2O
  8. Al(OH)3 + H2SO4 à Al2(SO4)3 + H2O
  9. Pb(NO3)2 + FeCl3 à Fe(NO3)3 + PbCl2
  10. C3H6 + O2 à CO2 + H2O
  11. Ba + H2O à Ba(OH)2 + H2
  12. CuCl2 + AgNO3 à AgCl + Cu(NO3)2
  13. C2H4 + O2 à CO2 + H2O
  14. Ca3(PO4) 2 + H2SO4 à CaSO4 + H3PO4
  15. NaCl + H2O à NaOH + H2 + Cl2
  16. C4H8 + O2 à CO2 + H2O
  17. Na + H2O à NaOH + H2
  18. Fe2O3 + HCl à FeCl3 + H2O
  19. H2SO4 + BaCl2 à BaSO4 + HCl
  20. Cu + AgNO3 à Cu(NO3)2 + Ag
  21. Mg(OH)2 + H3PO4 à Mg3(PO4)2 + H2O
  22. N2O5 + KOH à KNO3 + H2O
  23. C3H8 + O2 à CO2 + H2O
  24. MgCl2 + Pb(NO3)2 à Mg(NO3)2 + PbCl2
  25. Fe + HCl à FeCl2 + H2
  26. Al + Cl2 à AlCl3
  27. Ba(OH)2 + Na2SO4 à NaOH + BaSO4
  28. NaOH + Fe2(SO4)3 à Fe(OH)3 + Na2SO4
  29. Pb(NO3)2 + Al2(SO4)3 à Al(NO3)3 + PbSO4
  30. C5H12 + O2 à CO2 + H2O
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2011
 17. mỏi tay ghê,mà sao lớp 8 lại chen cả ankan,anken vào thế .
   
 18. kucainho_99

  kucainho_99 Guest

  so sánh sự giống nhau và khác nhau của PƯ thế và PƯ OX-HK,cho ví dụ để chứng minh.thanks
   
 19. pư thế CuO + H2SO4 ----> CuSO4 + H2O ; Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2 là pư trao đổi với nhau thôi
  pư 4Na + O2 ----> 2Na2O ; C + O2 ---> CO2 là pư có sự tham gia của O2 tạo ra hợp chất
   
 20. pư thế CuO + H2SO4 ----> CuSO4 + H2O ; Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2 là pư trao đổi với nhau thôi
  pư 4Na + O2 ----> 2Na2O ; C + O2 ---> CO2 là pư có sự tham gia của O2 tạo ra hợp chất:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->