[Hóa 8] Bài tập Phương trình phản ứng Hóa học

Thảo luận trong 'Phản ứng hóa học' bắt đầu bởi plovem123, 4 Tháng tám 2013.

Lượt xem: 16,601

 1. plovem123

  plovem123 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Bài 1:Viết công thức đúng rồi cân bằng:
  a. [TEX]HBr + Br \Rightarrow HBr[/TEX]
  b. [TEX]Al + Cl \Rightarrow AlCl[/TEX]
  c. [TEX]AlCl + NaOH \Rightarrow AlOH + NaCl[/TEX]
  d. [TEX]AlOH[/TEX] + [TEX]HSO_4[/TEX] + [TEX]BaCl \Rightarrow AlSO_4[/TEX] +[TEX] HO[/TEX]
  e. [TEX]AlSO_4[/TEX] + [TEX]BaCl \Rightarrow AlCl[/TEX] + [TEX]BaSO_4[/TEX]
  f. [TEX]AlCl[/TEX] + [TEX]AgNO_3 \Rightarrow AlNO_3[/TEX] + [TEX]AgCl[/TEX]
  Bài 2: Cân bằng:
  a. [TEX]Mg[/TEX] + [TEX]H_2SO_4[/TEX] \Rightarrow [TEX]MgSO_4[/TEX] + [TEX]SO_2[/TEX] + [TEX]H_2O[/TEX]
  b. [TEX]Al[/TEX] + [TEX]H_2SO_4[/TEX] \Rightarrow [TEX]Al_2{(SO_4)}_3[/TEX] + [TEX]SO_2[/TEX] + [TEX]H_2O[/TEX]
  c. [TEX]Fe_xO_y[/TEX] + [TEX]H_2SO_4[/TEX] \Rightarrow [TEX]Fe_2{(SO_4)}_{\frac{2y}{x}}[/TEX] +[TEX] H_2O[/TEX]
  d. [TEX]Fe_xO_y[/TEX] + [TEX]H_2[/TEX] \Rightarrow [TEX]Fe[/TEX] + [TEX]H_2O[/TEX]
  e. [TEX]Fe[/TEX] + [TEX]HNO_3[/TEX] \Rightarrow [TEX]FeNO_3[/TEX] + [TEX]NO[/TEX] + [TEX]H_2O[/TEX]
   
 2. Đáp án

  Bài 1:
  a)H2+Br2=>2HBr
  b)2Al+3Cl2=>2AlCl3
  c)AlCl3+3NaOH=>Al(OH)3+3NaCl
  d)2Al(OH)3+3H2SO4+3BaCl2=>2AlCl3+3BaSO4+6H2O
  e)Al2(SO4)3+3BaCl2=>3BaSO4+2AlCl3
  f)AlCl3+3AgNO3=>3AgCl+Al(NO3)3
   
 3. Đáp án

  Bài 2:
  a)Mg+2H2SO4=>MgSO4+2H2O+SO2
  b)2Al+6H2SO4=>Al2(SO4)3+6H2O+3SO2
  c)2FexOy+2yH2SO4=>xFe2(SO4)2y/x+2yH2O
  d)FexOy+yH2=>xFe+yH2O
  e)Fe+4HNO3=>Fe(NO3)3+2H2O+NO
   
 4. nguyenvp2000

  nguyenvp2000 Guest

  2222222222222222222222

  a)Mg+2H2SO4=>MgSO4+2H2O+SO2
  b)2Al+6H2SO4=>Al2(SO4)3+6H2O+3SO2
  c)2FexOy+2yH2SO4=>xFe2(SO4)2y/x+2yH2O
  d)FexOy+yH2=>xFe+yH2O
  e)Fe+4HNO3=>Fe(NO3)3+2H2O+NO:)|:-SS
   
 5. các anh chi ơi.Cân băng PUHH :CO+FexOy\RightarrowFeO+CO2 như thế nào:-*
   
 6. habangbn

  habangbn Guest

  mình cân bằng thế này,k biết đúng k nữa ,nếu đúng nhớ cảm ơn nha (y-x)CO + $Fe_xO_y$ -> xFeO + $(y-x)CO_2$
   
 7. habangbn

  habangbn Guest

  B1
  a) $H_2$ + $Br_2$ =>2HBr
  b)2Al + $3Cl_2$ =>$2AlCl_3$
  c) $AlCl_3$ + 3NaOH => $Al(OH)_3$ + 3NaCl
  d) $2Al(OH)_3$ + $3H_2SO_4$ + $3BaCl_2$ => $2AlCl_3$ + $3BaSO_4 +$6H_2O$

  e)$Al_2(SO_4)_3$ + $3BaCl_2$ => $3BaSO_4$ +$2AlCl_3$
  f) $AlCl_3$ + $3AgNO_3$ => 3AgCl + $Al(NO_3)_3$
  B2
  a) Mg+ $2H_2SO_4$ => $MgSO_4$ + $2H_2O$ + $SO_2$
  b) 2Al+ $6H_2SO_4$ => $Al_2(SO_4)_3$ + $6H_2O$ + $3SO_2$
  c) $2Fe_xO_y$ + $2yH_2SO_4$ => $xFe_2(SO_4)_2y/x$ +$2yH_2O$
  d) $Fe_xO_y$ + $yH_2$ => xFe + $yH_2O$
  e) Fe+ $4HNO_3$ => $Fe(NO_3)_3$ + $2H_2O$ +NO
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười một 2013
 8. phucbabycute

  phucbabycute Guest

  2CO+FeO\RightarrowFeO+CO2 xong roi ma ko bit dung ko nua :p...........................
   
 9. thong147

  thong147 Guest

  Bài 1:
  a)H2+Br2=>2HBr
  b)2Al+3Cl2=>2AlCl3
  c)AlCl3+3NaOH=>Al(OH)3+3NaCl
  d)2Al(OH)3+3H2SO4+3BaCl2=>2AlCl3+3BaSO4+6H2O
  e)Al2(SO4)3+3BaCl2=>3BaSO4+2AlCl3
  f)AlCl3+3AgNO3=>3AgCl+Al(NO3)3
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->