Hóa 12 hóa 12

Ly Nguyễn @

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng một 2019
9
2
6
21
Nam Định
Trường trung học phổ thông Thịnh Long

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,680
251
26
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
nFeCO3 = 0,3 mol
3FeCO3 + 10HNO3 ----> 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O
nCO2 = nFeCO3 = 0,3 ; nNO = 1/3.nFeCO3 = 0,1 mol
=> nCO2 + nNO = 0,4 mol
 
Top Bottom