[Hóa 12]

C

cuopcan1979

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có câu này trong đề thi ĐH khối B năm 2014 mọi người giúp mình giải chi tiết nhé
Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO¬3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa
- Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
CẢM ƠN NHIỀU!
 
P

phamthimai146

Có câu này trong đề thi ĐH khối B năm 2014 mọi người giúp mình giải chi tiết nhé
Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO¬3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa
- Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
CẢM ƠN NHIỀU!


Trong dd axit có : mol H+ = 0,7, mol NO3- = 0,5 và mol SO42- = 0,1
Trong 1/2 dung dịch Y có Fe3+, SO42- = 0,05 mol, NO3- và H+ dư ( nếu có)
Phần 1 : mol KOH dùng = 0,2 và mol kết tủa Fe(OH)3 = 5,35/107 = 0,05
==> mol H+ dư trong 1/2 đ Y = 0,2-3*0,05 = 0,05
==> mol H+ phản ứng = 0,7-2*0,05 = 0,06
Gọi x, y là mol Fe3O4 , Fe ==> 232x + 56y = 10,24 (1)
Fe3O4 - e ---> 3 Fe3+
x----------x
Fe - 3e ---> Fe3+
y--------3y
NO3- + 3e + 4 H+ ---> NO + 2 H2O
0,1------0,3-----0,4---------0,1
NO3 + e + 2 H+ ---> NO2 + H2O
a--------a------2a-----------a
Bảo toàn mol e : x + 3y = 0,3 + a (2)
mol H+ phản ứng = 8x + 0,4 + 2a = 0,6 (3)
===> x = 0,02, y = 0,1 và a = 0,02

Phần 2 có kết tủa Fe(OH)3 và BaSO4
mol Fe(OH)3 = mol Fe3+ = 3x + y = 0,16
mol BaSO4 = mol SO4 = 0,1
Khối lượng kết tủa phần 2 = 0,5*(107*0,16 + 233*0,1) = 20,21
 
C

cuopcan1979

Trong dd axit có : mol H+ = 0,7, mol NO3- = 0,5 và mol SO42- = 0,1
Trong 1/2 dung dịch Y có Fe3+, SO42- = 0,05 mol, NO3- và H+ dư ( nếu có)
Phần 1 : mol KOH dùng = 0,2 và mol kết tủa Fe(OH)3 = 5,35/107 = 0,05
==> mol H+ dư trong 1/2 đ Y = 0,2-3*0,05 = 0,05
==> mol H+ phản ứng = 0,7-2*0,05 = 0,06
Gọi x, y là mol Fe3O4 , Fe ==> 232x + 56y = 10,24 (1)
Fe3O4 - e ---> 3 Fe3+
x----------x
Fe - 3e ---> Fe3+
y--------3y
NO3- + 3e + 4 H+ ---> NO + 2 H2O
0,1------0,3-----0,4---------0,1
NO3 + e + 2 H+ ---> NO2 + H2O
a--------a------2a-----------a
Bảo toàn mol e : x + 3y = 0,3 + a (2)
mol H+ phản ứng = 8x + 0,4 + 2a = 0,6 (3)
===> x = 0,02, y = 0,1 và a = 0,02

Phần 2 có kết tủa Fe(OH)3 và BaSO4
mol Fe(OH)3 = mol Fe3+ = 3x + y = 0,16
mol BaSO4 = mol SO4 = 0,1
Khối lượng kết tủa phần 2 = 0,5*(107*0,16 + 233*0,1) = 20,21
Bạn cho mình hỏi thêm với mình nghỉ mãi và không thể liên kết được số mol Fe3O4 với H+ để ra được 8x( Số mol H+ pư =8.x)
 

Lê Đại Thắng

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2017
253
68
134
23
Trong dd axit có : mol H+ = 0,7, mol NO3- = 0,5 và mol SO42- = 0,1
Trong 1/2 dung dịch Y có Fe3+, SO42- = 0,05 mol, NO3- và H+ dư ( nếu có)
Phần 1 : mol KOH dùng = 0,2 và mol kết tủa Fe(OH)3 = 5,35/107 = 0,05
==> mol H+ dư trong 1/2 đ Y = 0,2-3*0,05 = 0,05
==> mol H+ phản ứng = 0,7-2*0,05 = 0,06
Gọi x, y là mol Fe3O4 , Fe ==> 232x + 56y = 10,24 (1)
Fe3O4 - e ---> 3 Fe3+
x----------x
Fe - 3e ---> Fe3+
y--------3y
NO3- + 3e + 4 H+ ---> NO + 2 H2O
0,1------0,3-----0,4---------0,1
NO3 + e + 2 H+ ---> NO2 + H2O
a--------a------2a-----------a
Bảo toàn mol e : x + 3y = 0,3 + a (2)
mol H+ phản ứng = 8x + 0,4 + 2a = 0,6 (3)
===> x = 0,02, y = 0,1 và a = 0,02

Phần 2 có kết tủa Fe(OH)3 và BaSO4
mol Fe(OH)3 = mol Fe3+ = 3x + y = 0,16
mol BaSO4 = mol SO4 = 0,1
Khối lượng kết tủa phần 2 = 0,5*(107*0,16 + 233*0,1) = 20,21
Khi ở phần 1 tính ra số mol Fe(OH)3 rồi sao không bảo toàn sắt được 3x + y = 0,1 luôn vậy bạn.Mà sao mình thay số vào lại thấy không đúng nhở :
0,06 + 0,1 = 0,16 .
 

thienyet1711

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng năm 2015
114
55
69
Thừa Thiên Huế
Kyoto Animation
Trong dd axit có : mol H+ = 0,7, mol NO3- = 0,5 và mol SO42- = 0,1
Trong 1/2 dung dịch Y có Fe3+, SO42- = 0,05 mol, NO3- và H+ dư ( nếu có)
Phần 1 : mol KOH dùng = 0,2 và mol kết tủa Fe(OH)3 = 5,35/107 = 0,05
==> mol H+ dư trong 1/2 đ Y = 0,2-3*0,05 = 0,05
==> mol H+ phản ứng = 0,7-2*0,05 = 0,06
Gọi x, y là mol Fe3O4 , Fe ==> 232x + 56y = 10,24 (1)
Fe3O4 - e ---> 3 Fe3+
x----------x
Fe - 3e ---> Fe3+
y--------3y
NO3- + 3e + 4 H+ ---> NO + 2 H2O
0,1------0,3-----0,4---------0,1
NO3 + e + 2 H+ ---> NO2 + H2O
a--------a------2a-----------a
Bảo toàn mol e : x + 3y = 0,3 + a (2)
mol H+ phản ứng = 8x + 0,4 + 2a = 0,6 (3)
===> x = 0,02, y = 0,1 và a = 0,02

Phần 2 có kết tủa Fe(OH)3 và BaSO4
mol Fe(OH)3 = mol Fe3+ = 3x + y = 0,16
mol BaSO4 = mol SO4 = 0,1
Khối lượng kết tủa phần 2 = 0,5*(107*0,16 + 233*0,1) = 20,21


cho hỏi tại sao SO4 2- lại bằng 0.1 mol
chia 2 phần thì SO4 2- chỉ còn 0.05 thôi chứ
 

thienyet1711

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng năm 2015
114
55
69
Thừa Thiên Huế
Kyoto Animation
Trong dd axit có : mol H+ = 0,7, mol NO3- = 0,5 và mol SO42- = 0,1
Trong 1/2 dung dịch Y có Fe3+, SO42- = 0,05 mol, NO3- và H+ dư ( nếu có)
Phần 1 : mol KOH dùng = 0,2 và mol kết tủa Fe(OH)3 = 5,35/107 = 0,05
==> mol H+ dư trong 1/2 đ Y = 0,2-3*0,05 = 0,05
==> mol H+ phản ứng = 0,7-2*0,05 = 0,06
Gọi x, y là mol Fe3O4 , Fe ==> 232x + 56y = 10,24 (1)
Fe3O4 - e ---> 3 Fe3+
x----------x
Fe - 3e ---> Fe3+
y--------3y
NO3- + 3e + 4 H+ ---> NO + 2 H2O
0,1------0,3-----0,4---------0,1
NO3 + e + 2 H+ ---> NO2 + H2O
a--------a------2a-----------a
Bảo toàn mol e : x + 3y = 0,3 + a (2)
mol H+ phản ứng = 8x + 0,4 + 2a = 0,6 (3)
===> x = 0,02, y = 0,1 và a = 0,02

Phần 2 có kết tủa Fe(OH)3 và BaSO4
mol Fe(OH)3 = mol Fe3+ = 3x + y = 0,16
mol BaSO4 = mol SO4 = 0,1
Khối lượng kết tủa phần 2 = 0,5*(107*0,16 + 233*0,1) = 20,21lộn ko thấy nhân 0.5
 

thienyet1711

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng năm 2015
114
55
69
Thừa Thiên Huế
Kyoto Animation
Trong dd axit có : mol H+ = 0,7, mol NO3- = 0,5 và mol SO42- = 0,1
Trong 1/2 dung dịch Y có Fe3+, SO42- = 0,05 mol, NO3- và H+ dư ( nếu có)
Phần 1 : mol KOH dùng = 0,2 và mol kết tủa Fe(OH)3 = 5,35/107 = 0,05
==> mol H+ dư trong 1/2 đ Y = 0,2-3*0,05 = 0,05
==> mol H+ phản ứng = 0,7-2*0,05 = 0,06
Gọi x, y là mol Fe3O4 , Fe ==> 232x + 56y = 10,24 (1)
Fe3O4 - e ---> 3 Fe3+
x----------x
Fe - 3e ---> Fe3+
y--------3y
NO3- + 3e + 4 H+ ---> NO + 2 H2O
0,1------0,3-----0,4---------0,1
NO3 + e + 2 H+ ---> NO2 + H2O
a--------a------2a-----------a
Bảo toàn mol e : x + 3y = 0,3 + a (2)
mol H+ phản ứng = 8x + 0,4 + 2a = 0,6 (3)
===> x = 0,02, y = 0,1 và a = 0,02

Phần 2 có kết tủa Fe(OH)3 và BaSO4
mol Fe(OH)3 = mol Fe3+ = 3x + y = 0,16
mol BaSO4 = mol SO4 = 0,1
Khối lượng kết tủa phần 2 = 0,5*(107*0,16 + 233*0,1) = 20,21


nhờ bạn giúp mình câu này

Hai chất đồng phân A và B đều có công thức phân tử C9H11NO2, đều tan trong axit và
kiềm. Khi cho A và B lần lượt tác dụng với axit HNO2 cho hai hợp chất A1 và B1 có công
thức phân tử C9H10O3. Đun nóng A1 và B1 với axit H2SO4 đặc tạo thành chất C có công
thức phân tử C9H8O2. Oxi hoá C cho axit terephtalic và CO2. Xác định công thức cấu tạo
của A, B, A1, B1, C. Viết các phương trình hoá học xảy ra.
 
Top Bottom