Hóa 12

M

mjnktjen

10338665_1396484857305676_7253433134738999825_o.jpg
 
P

phamthimai146

Mol C2H2 = mol CO2 - mol H2O chỉ đúng khi andehit đơn no
Đề không cho andehit đơn no ==> kết luận này không đúng
 
Top Bottom