[Hoá 12]

T

trangdokieu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1:Lấy m gam bột Fe cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, nồng độ mỗi muối là 0,1M. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A có khối lượng bằng 15,28 gam và dung dịch B. Thêm vào dung dịch B một lương NaOH dư thu được kết tủa C. Đem nung C trong không khí thu được chất rắn D. xác định giá trị của m và tính khối lượng của D
Câu 2 Cho 2,33 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 2 lít dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 71,68 gam chất rắn A và dung dịch B. cho NaOH dư vào dung dịch B thấy có kết tủa. Lọc kết tủa đem nung trong không khí đến lượng không đổii thu được 25,6 gam chất rắn. Tính số gam Fe và Cu ban đàu và nồng độ mol của AgNO3

Câu 3 Cho một luồng khí CO đi qua ống đựng m gam Fe2O3 đốt nóng thu được 4,856 gam hỗn hợp chất rắn a gồm Fe, FeO, Fe2O3 dư. Trong A khối lượng FeO gấp 1,35 lần khối lượng Fe2O3. Khi hòa tan A trong 65ml dung dịch H2SO4 0,45M thì thu được 0,448 lít H2 (đktc). Phản ứng xong chỉ còn một lượng Fe dư
a) Tính khối lượng fe dư
b) Tính m
 
P

phamthimai146

Câu 1:Lấy m gam bột Fe cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, nồng độ mỗi muối là 0,1M. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A có khối lượng bằng 15,28 gam và dung dịch B. Thêm vào dung dịch B một lương NaOH dư thu được kết tủa C. Đem nung C trong không khí thu được chất rắn D. xác định giá trị của m và tính khối lượng của D

mAg + mCu = 108*0,1 + 64*0,1 = 10,8 + 6,4 = 17,2 > 15,28 ==> Cu(NO3)2 còn dư và Fe hết
Gọi a là mol Fe và x là mol Cu phản ứng:
Fe - 2e --> Fe2+
a----2a------a
Ag+ + e ---> Ag
0,1----0,1------0,1
Cu2+ + 2e --> Cu
x---------2x-------x
Khối lượng rắn A = 108*0,1 + 64x = 15,28 ==> x = 0,07
Bảo toàn mol e : 2a = 0,1 + 2x ==> a = 0,12 ==> m = 56a = 6.72
dd B có Fe(NO3)2 = 0,12 mol và Cu(NO3)2 = 0,03 mol
==> rắn D có Fe2O3 = 0,06 và CuO = 0,03 ==> mD = 160*0,06 + 80*0,03 = 12 gam
 
N

nednobita

mình ko có thời gian nhiều nên mình chỉ nói sơ qua cách giải các bài này thôi
trước hết bạn viết sơ đồ phản ứng ra
tiếp theo bạn xem lại kiến thức của dãy điện hóa
khử mạnh thì tác dụng với nhường mạnh trước
bảo toàn e và bảo toàn khối lượng nguyên tố là ra
 
Top Bottom