hoa 12

K

kenjiloc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?
  • Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2.
  • Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2, CuCl2.
  • Bốn dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2.
  • Cả 5 dung dịch.
giải hộ mình câu này nha!, mình chọn đúng đáp án mà không giải thích dc
 
H

hoangkhuongpro

nhận biết hh

Trích:
Có 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?
Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2.
Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2, CuCl2.
Bốn dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2.
Cả 5 dung dịch.


giải hộ mình câu này nha!, mình chọn đúng đáp án mà không giải thích dc
BL:
khi cho NaOH vào thì
+ dd NH4Cl có khí thoáy ra
+ dd FeCl2 có kết tủa màu nâu đỏ
+ dd AlCl3 có kết tủa và sau đó kết tủa tan dần(nếu NaOH dư)
+ dd CuCL2 có kết tủa màu xanh
+ chất còn lại là MgCl2:-h:-h:khi (176)::khi (4):
 
T

trcodu

cho NaOH vào thi:
dd NH4Cl có khí bay ra là NH3
dd AlCl3 có kết tủa sau đó tan ra là NaAlO2
dd CuCl2 tạo thành kết tủa màu xanh
dd FeCl2 tạo kết tủa sau đó đưa ra không khí thì mới có màunau đỏ được
còn MgCl2 tao kết tủa màu trắng
 
Top Bottom