[Hoá 12] xđ CTPT

V

vuthienthien

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/đun nóng 28g bột sắt trong không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn gồm a FeO,Fe2O3,Fe3O4 và Fe.hòa tan hết a trong lượng dư dd HNO3 đun nóng,thu được B và 2,24 l khí NO duy nhất(đktc).cô bớt dd B rồi làm lạnh đến gần 0 độC thu được 140g tinh thể hyđrat vs hiêụ suất kết tinh là 80%.xđ CTPT của tinh thể hyđrat?

2/hòa tan hỗn hợp A gồm 11,2g kl M và 69,6g oxit MxOy trong lượng dư dd HCl thu đc 4,48l H2.mặt khác nếu hòa tan hh A ở trên trong lượng dư dd HNO3 thì thu đc 6,72 l NO(duy nhất).Xđ kl M và õit MxOy?(ngoài cách viết pt: FexOy+HNO3.....để tìm x,y thì còn cách lập hệ pt đối vs x,y để tìm ra....lập hệ pt đối vs x,y=?)
 
Top Bottom