[hoá 12] thắc mắc về nhận biết

E

everlastingtb91

Tìm giúp tôi các chất hoá học có mùi và dùng phản ứng hoá học nào để xử lý nó. thanks @-)

Trong phản ứng hoá học về nhận biết, người ta ko sử dụng cách ngửi để làm bài,nhưng tuy nhiên người ta chỉ đi kèm thêm cho chúng ta biết mùi đặc trưng của nó mà thôi
VD: +,Khí NH3 có mùi khai và làm xanh quỳ tím ẩm chứ ko ai....thế nhé
+,Khí SO2 mùi "sốc" làm mất màu nước Brom
+,KHí N2O ko màu. Nồng độ thấp làm thuốc tê,nồng độ vừa phải gây cười, nồng độ cao hơn gây cưỡi dữ dội và có thể tử vong.
+,...
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom