[Hoá 12]Tại sao đ muối của Mg không bị điện phân

C

cacodemon1812

cho em hỏi các pro là vì sao muối Mg không bị điện phân, không thể mạ hay điều chế KL Mg từ quá trình điện phân ạ. Mong các pro giải thích cho em với thanks! các pro

Ở đẫy điện hóa thì cặp H+/H2 của H2O đứng ngay sau Al3+/Al nên những kim loại từ Al --> trước Al trong dãy hoạt động hóa học không bị khủ bởi 1 chất nào cả. khi điện phân thì nước bị điện phân trước => không thể điện phân dung dịch mà điện phân nóng chảy
Mà cặp Mg2+/Mg trước cả Al3+/Al nên càng không thể điện phân dung dich Mg2+
 
Top Bottom