[hóa 12]tách chiết,nhận biết

H

huutrang93

một muối ăn có lẫn NaBr,CaBr2,CaSO4,MgCl2 tách lấy muối ăn?

nhận biết HCOOH,CH3COOH,HCHO chỉ bằng 1 thuốc thử?

Bài nhận biết, thế này vậy:
HCOOH và HCHO xảy ra phản ứng tráng gương (+AgNO3/NH3), CH3COOH thì không xảy ra phản ứng này.
Giờ không được thêm một thuốc thử nào nữa để nhận biết HCOOH và HCHO thì chỉ còn cách để 2 dd đó ra ngoài không khí vài ngày thì HCHO tạo dd màu đục do bị không khí oxihóa tạo dang dime hoặc trime, còn HCOOH thì không tạo hiện tượng đó.
 
W

wrangell92

câu nhận biết dùng Cu(OH)2/OH-
ở điều kiện thường thì nhận biết gốc axit
còn ở điều kiện nhiệt độ thì nhận biết gôc andehit
 
Top Bottom